Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dokumentation

Haninge kommun genomförde under första halvåret 2016 en markanvisningstävling med syftet att hitta aktörer som ska kunna uppföra bostäder i Haninges nya gröna stadsdel Vega. I februari 2016 genomfördes en Investerardag i Vega.

Vega Investerardag februari 2016

Ett stort tack till alla som deltagit!


Markanvisningstävling mars 2016 (avslutad)

Bakgrund

Markanvisningstävlingen var indelad i fyra stycken delområden med byggrätter på mellan 4 000 och 11 000 kvm BTA, alla med fri upplåtelseform. Intresset för tävlingen var stort och många intressanta tävlingsbidrag lämnades in. Kommunens jury eftersträvade entydig arkitektonisk variation inom och mellan de olika delområdena för att bidra till en attraktiv och dynamisk stadsmiljö. De vinnande tävlingsbidragen valdes ut efter en sammanvägd bedömning av anbudspris och tävlingsbidragets utformning.

Utsedda vinnare med kommentar från juryn:

Område 1 – Bonava och ALMA Arkitekter

"Projektet har ett generöst miljöarbete som gäller såväl tekniska system som gårdens utformning. Temat 'Familjeaktiviteter' ger projektet en sammanlänkande väv av aktiviteter och grönska. Ett stadsmässigt kvarter som genom lokaler i bottenvåning och variation bryter ned skalan och skapar dynamik och samtidigt något som passar väl in i vår vision för stadsdelen Vega."


Foto: Bonava och ALMA Arkitekter


Område 2 – Wästbygg och Sundell Arkitekter

"Förslaget har med en fin variation i material och volym tillsammans med tillgång till terrass från varje trapphus skapat stora kvaliteter på liten yta. Tillsammans med en bra mix av lägenhetsstorlekar, gott om cykelförvaring även för lådcyklar och lokaler med generös takhöjd, har man skapat ett riktigt fint projekt. Förutom att den fysiska miljön är guld värd så är huset miljöcertifierat med minst silver. Och som pricken över i:et har man lagt till ett eget signum för kvarteret med sin lysande gavelfasad som gör projektet till en värdig medlem i Vegafamiljen."


Foto: Wästbygg och Sundell Arkitekter


Område 3 – Bolite Bostäder och BAU

"Ett hus helt i trä som också vågar visa det. Projektets fokus på såväl ekologisk som social hållbarhet bidrar till att göra Vega till en grönare och skönare stadsdel. Det tillsammans med en spännande plan som tar hand om läget och ger de boende en närhet till naturen i nedskalad miljö. Med en inriktning mot de yngre som är på väg in på marknaden visar projektet att även ett modulsystem med små lägenheter kan innehålla stora ambitioner."


Foto: Bolite Bostäder och BAU


Område 4 – Byggnadsfirman Viktor Hansson och Vera Arkitekter

"De två tegelhusen, lika men ändå olika med eleganta veckade fasader och generösa balkonger som kopplar till både natur och gata. En arkitektoniskt väl avvägd blandning av tegel och betong skapar en värdig avrundning på området. Även interiört övertygar förslaget med väl gestaltade planlösningar som gör att de som flyttar hit inte bara kommer vara stolta över sin stadsdel utan även över sitt hus."


Foto: Byggnadsfirman Viktor Hansson och Vera Arkitekter

Kontakt

Kaj Brantemark
Exploateringsingenjör
08-606 83 12
kaj.brantemark@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2022