Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov eller anmälan behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta. Du kan kontakta bygglovscenter om du är osäker på vilken typ av karta du behöver.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

Vid fullständig och förenklad nybyggnadskarta görs alltid fältkontroll och inmätningar på aktuell fastighet och i vissa fall även på grannfastigheten.

En nybyggnadskarta levereras normalt inom fyra veckor efter beställningen.

Vid tillhandahållande av nybyggnadskarta utan samband med bygglovsprövning tillkommer mervärdesskatt med 25 %

De olika nybyggnadskartorna

Det finns fyra olika typer av nybyggnadskartor. De olika kartorna kostar olika mycket att beställa. Kostnaderna gäller per tomtplats.

Ny taxa gäller från och med 2024-01-01

Fullständig nybyggnadskarta 

 • Nybyggnad av huvudbyggnad.
  Pris: 15 074 kronor

Förenklad nybyggnadskarta 

 • Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnader.
  Pris: 8 488 kronor 

Baskarteutdrag med planinformation

 • För mindre åtgärder som inte kräver fältkontrollerad nybyggnadskarta (t ex vid förändrade markens höjdförhållanden, för att bygga ett plank eller en mur samt för att sätta upp vissa typer av skyltar).
  Pris: 4 158 kronor

Baskarteutdrag utan planinformation

 • För mindre åtgärder som inte kräver fältkontrollerad nybyggnadskarta eller planinformation.
  Pris: 2 079 kronor

Timdebitering

Timdebitering utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme. Varje påbörjad halvtimme debiteras och gäller för:

 • Nybyggnadskarta för yta > 5000kvm
 • Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta
  Pris:
  1 450 kronor/timme

Sammanhållen bebyggelse

Om flera sammanhängande tomtplatser ingår i samma uppdrag blir det billigare.

 • Kostnaden för 5 -10:de tomtplatsen reduceras med 50 procent
 • Kostnaden för ytterligare tomtplatser reduceras med 75 procent

Giltighetstid

Kartan har en giltighetstid på 1 år. Är kartan äldre än 1 år men inte äldre än 5 år, kan den revideras. Då ska en fältkontroll/kontroll göras och kostnaden för detta timdebiteras. Det är samma typ av karta som kan revideras.

Båttaxi

Information om båttaxikostnad som tillkommer till öar utan landförbindelse.

Koordinatsystem

Kartans referenssystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

Kontaktuppgifter för frågor om kartor

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:

08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00 
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Senast uppdaterad: 2 januari 2024