Nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov eller anmälan behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta. Du kan kontakta bygglovscenter om du är osäker på vilken typ av karta du behöver.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

Vid fullständig och förenklad nybyggnadskarta görs alltid fältkontroll och inmätningar på aktuell fastighet och i vissa fall även på grannfastigheten.

En nybyggnadskarta levereras normalt inom sex veckor efter beställningen.

Vid tillhandahållande av nybyggnadskarta utan samband med bygglovsprövning tillkommer mervärdesskatt med 25 %

De olika nybyggnadskartorna

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor. De olika kartorna kostar olika mycket att beställa. Kostnaderna gäller per tomtplats.

Fullständig nybyggnadskarta 

 • Nybyggnad av huvudbyggnad
  Pris: 11 700 kronor

Förenklad nybyggnadskarta 

 • Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnader
  Pris: 10 400 kronor

Ej fältkontrollerad nybyggnadskarta

 • För mindre åtgärder som inte kräver fältkontrollerad
  nybyggnadskarta (t ex vid förändrade markens höjdförhållanden, för att bygga ett plank eller en mur samt för att sätta upp vissa typer av skyltar)
  Pris: 3 900 kronor

Timdebitering

Timdebitering utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme. Varje påbörjad halvtimme debiteras och gäller för:

 • Nybyggnadskarta för yta > 5000kvm
 • Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta
  Pris:
  1 400 kronor/timme

Sammanhållen bebyggelse

Om flera sammanhängande tomtplatser ingår i samma uppdrag blir det billigare.

 • Kostnaden för 5 -10:de tomtplatsen reduceras med 50 procent
 • Kostnaden för ytterligare tomtplatser reduceras med 75 procent

Båttaxi

Information om båttaxikostnad som tillkommer till öar utan landförbindelse.

Koordinatsystem

Kartans referenssystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

Giltighetstid
Den sökande ansvarar för att nybyggnadskartan ska vara uppdaterad vid ansökan om bygglov. Du kan använda din nybyggnadskarta igen om följande villkor är uppfyllda:

 • Att den är beställd efter 2013-01-01 (då kommunen bytte höjdsystem).
 • Om fastighetsgränsernas läge påverkar bygglovsprövningen gäller:
  Att den är beställd efter 2020-04-01 (då kommunens rutiner gällande utredning av gränskvalitet skärptes).
 • Att den fortfarande stämmer med verkligheten.
  Att ingenting har hänt på fastigheten, på intilliggande fastigheter eller i detaljplanen för området som påverkar bygglovsansökan. Det kan till exempel vara nya byggnader som har tillkommit inom området som kartan redovisar, eller att fastighetsgränser har tillkommit genom till exempel avstyckningar.

Annars måste en revidering av kartan beställas, kostnaden för detta timdebiteras.

 

Kontaktuppgifter för frågor om kartor

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:

08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022