Baskarta

Baskartan är en detaljerad karta som utgör underlag för bland annat planering och projektering. Kartan innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdinformation samt i vissa fall landskapsinformation såsom staket, murar, häckar och plank.

Baskartan Baskartan Foto: Haninge kommun

Baskarta

Baskartan uppdateras kontinuerligt bland annat genom mätning i fält och kartering från flygfoton.
Utdrag ur baskartan levereras normalt inom fem arbetsdagar.

Avgift för utdrag ur baskarta

Startavgift: 1 300 kronor (inklusive moms 1 625 kronor)

Avgift per hektar: 1-15 hektar 500 kronor (inklusive moms 625 kronor). Minsta debitering är 1 hektar.

Vid större areal än 15 hektar lämnas offert.

Format

Utdrag ur baskartan levereras i dwg, pdf eller annat överenskommet format.

Kartans referenssystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

Kontaktuppgifter för frågor om kartor

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:

08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022