Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Eldstad och rökkanal

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, kamin, öppen spis eller vedspis ska en anmälan lämnas in till byggnadsnämnden. Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett beslut om startbesked.

I samband med din anmälan ska du lämna in följande handlingar:

  • förslag till kontrollplan (se länk till mall nedan)
  • prestandadeklaration (gäller för rumsvärmare)
  • planritning som redovisar placeringen av eldstaden

För tillkommande rökkanal ska du alltid lämna in:

  • fasadritningar med redovisning av skorstenens höjd över taktäckningsmaterial och taknock
  • sektionsritning som redovisar hur skorstenen tar sig genom bjälklag och tak
  • situationsplan

Om skorsten tillkommer utanpå fasaden (inom detaljplanelagt område) ska du istället göra en ansökan om bygglov för fasadändring.

Det är endast vid renovering av eller byte till exakt samma modell av eldstad och/eller rökkanal som anmälan inte krävs.

Checklistor till anmälningspliktiga åtgärder

Skicka in anmälan

Läs mer om eldstäder på boverkets hemsida

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022