Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här söker du bygglov

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens.

Bygglovsprocessen Foto: Elin Kastenholm

Så här går det till

Bilden visar i generella drag hur bygglovsprocessen går till när du söker ett bygglov eller gör en anmälan. Det kan se olika ut beroende på vilket typ av ärende som handläggs. Med kungörelse (punkt 9) menas kungörelse av bygglovet i Post- och inrikes tidningar.

Handläggningstid

Handläggningstiden för bygglov är upp till 10 veckor och för anmälningsärenden upp till 4 veckor från att ärendet är komplett. Är det nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får handläggningstiden förlängas en gång med högst 10 veckor för bygglov och högst 4 veckor för anmälningsärenden.

Detaljplan

Ta först ta reda på om din fastighet ligger inom eller utom detaljplan och vad som gäller i just din detaljplan:

Detaljplan

Krävs bygglov eller anmälan?

Åtgärder som behöver bygglov, rivningslov, marklov:

Bygglov

Rivningslov

Marklov

Åtgärder som är anmälningspliktiga:

Anmälan Attefallsåtgärder

Anmälan övriga åtgärder

Vad vill du bygga?

Här hittar du riktlinjer för vanliga byggnadsåtgärder

 

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss innebär det att alla uppgifter du lämnar skriftligt eller muntligt blir allmän handling. Dessa kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Om du har uppgett någon form av personuppgifter vid din kontakt med kommunen, som till exempel namn eller e-postadress, finns det inte längre möjlighet att vara anonym.

Bygglovscenter
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider: 
Måndag - fredag 09:30 - 11:30

Avvikande telefontider:
Fredag 10/5 och 7/6 stängt (klämdagar)

Mer information om bygglovscenter

Ha gärna din fastighetsbeteckning/adress eller diarienummer redo när du ringer!


Boka rådgivning med bygglovshandläggare

För att boka en tid klickar du här


Frågor gällande pågående ärenden

För frågor i pågående bygglovsärenden kontakta direkt din handläggare eller inspektör antingen via mejl eller telefon.

Kompletteringar i pågående ärenden skickas till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2024