Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avgifter och taxor för bygglov och förhandsbesked

För beslut om bygglov, marklov, startbesked, strandskydd och förhandsbesked med mera tar kommunen ut en avgift. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras årligen.

Ansökningar som kommit in efter 2024-01-01 omfattas av 2024 års taxa:

Ansökningar som kommit in efter 2023-01-01 omfattas av 2023 års taxa:

Ansökningar som kommit in efter 2022-01-01 fram till 2022-12-31 omfattas av 2022 års taxa:

Ansökningar som kommit in efter 2021-04-01 fram till 2021-12-31 omfattas av 2021 års taxa:

Ansökningar som kommit in till och med 2021-03-31 omfattas av 2020 års taxa:

Kostnader utöver bygglov

Tänk på att ytterligare avgifter kan tillkomma när du söker bygglov, exempelvis nybyggnadskarta, lägeskontroll, utstakning, planavgift och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnadskarta

Lägeskontroll

Utstakning

Vatten och avlopp

Planavgift hittar du i dokumentet om taxor och avgifter.

KONTAKT

Senast uppdaterad: 2 januari 2024