Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kulturmiljö

Kulturmiljöer är spår efter människors liv och verksamhet. En kulturmiljö kan vara en byggnad eller plats, en stadsdel, ett stort landskapsutsnitt eller en bygd. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

Två fyravåningshus från 1950-talet med röd och ljusrosa fasad. Bragevägen i Lillcentrum, Handen. Foto: Tomas Södergran

I Haninge finns en mångfald kulturmiljöer. Här finns fornlämningar, borgar och slott, torp och gårdar, fiskelägen, sommarnöjen och gruvor, industrier och bostäder, kommunikationsvägar och arbetsplatser. Kulturmiljöerna är en viktig resurs för en god livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling. För att tillvara ta kommunens kulturmiljöer jobbar vi med dem på flera sätt

Kulturmiljöprogram

Haninge kommun utvecklas i snabb takt med många nya invånare och ny bebyggelse. För att kunna ta tillvara på kulturmiljöer med högt kulturhistoriskt värde har kommunen tagit fram ett kulturmiljöprogram som sätter riktningen för kommunens kulturmiljöarbete och pekar ut vad vi har för särskilt värdefulla platser i kommunen. Under sidan "Kulturmiljöprogram" hittar du programmets styrdokument och inventeringar. 

Lagstiftning

Många kulturmiljöer skyddas av lagstiftningarna Kulturmiljölagen, Miljöbalken eller Plan- och bygglagen. Mer information om vilka lagstiftningar som gäller när hittar du under rubriken "att bygga i kulturmiljö". 

Vårda ditt hus

För dig som bor i kulturhistoriskt värdefulla byggnader ställs högre krav på att byggnaderna ska vårdas på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet består. Under rubriken "vårda ditt hus" hittar du information och tips på hur byggnaderna kan tas omhand. 

Besök kulturmiljöerna

Många av Haninges kulturmiljöer kan besökas av allmänheten. På Årsta slottsmuseum och Jordbro gravfält driver kommunen besöksverksamhet. Under rubriken "Kulturmiljöer att besöka" hittar du mer information om sevärdheter som går att besöka i vår kommun. 

Kontakt

Kulturmiljögruppen
kulturmiljo@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2022