Stöd till äldre

När du blir äldre i Haninge och behöver stöd för att kunna fortsätta leva ett aktivt liv, känna trygghet och ha inflytande över din vardag kan du ansöka om stöd och hjälp. Här finner du information om det stöd, den service och omvårdnad som Haninge kommunen erbjuder.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2020