Stöd till äldre

Äldreförvaltningen ansvarar för att kommunens äldre får omsorg och stöd. Detta görs på uppdrag av äldrenämnden. Äldreförvaltningen arbetar för att kommunens äldre som har behov av stöd ska kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och ha inflytande över sin vardag. Rätten till sådan hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd.

Här nedan finns ett urval av våra verksamhetsområden.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 juli 2019