Stöd till äldre

När du blir äldre ska du kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och ha inflytande över din vardag. Kommunens äldreomsorg erbjuder dels öppna aktiviteter och stöd för dig som fyllt 65 år och dels omsorg och stöd som du ansöker om utifrån ditt vårdbehov.

Telefonservice på finska

Om du är finskspråkig och har frågor om äldreomsorg och seniorverksamhet i Haninge kommun kan du ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 april 2022