Stöd till äldre

När du blir äldre ska du kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och ha inflytande över din vardag. Kommunen erbjuder dels öppna fritidsaktiviteter och stöd för dig som fyllt 65 år och dels äldreomsorg som du ansöker om utifrån ditt vårdbehov.

Senast uppdaterad: 8 november 2022