Vad är Kulturzoomen?

Barn från Haninge är med och färdigställer sommarutställningen Connecting the dots i konsthallen i Haninge kulturhus 2013. Konstnär och fotograf: Lisa Jeannin och Rolf Schurmans Foto: Rolf Schurmans

Haninge kommun präglas av mångfald och är en mötesplats för människor med olika bakgrund. Här är alla välkomna. Samma inställning gäller kulturlivet. Det är till för alla oavsett vilken typ av kulturupplevelser du tycker om.

Kultur är ett mänskligt behov. Den underhåller och roar oss, men skapar också diskussioner och debatter. Den bryter normer och tänjer gränser. Till och med provocerar.
Kulturen berikar oss människor, och du har mängder av spännande, härliga, utmanande och tankeväckande kulturupplevelser att upptäcka här i kommunen. Välkommen att ta för dig av allt det vi har att erbjuda!

Vad är Kulturzoomen?

Kulturzoomen är vårt kulturpolitiska program. Programmet beskriver inriktningen för den kulturpolitik som vi ska arbeta med i Haninge kommun under en tioårsperiod: våra visioner, mål och strategier.

Men vi når inte våra mål på egen hand. Det är ett gemensamt ansvar som vi delar med aktörer inom kultur, näringsliv och föreningsliv. Och förstås dig som invånare. Du kan också påverka genom att kontakta kommunen och berätta om dina önskemål.
Kulturzoomen stärker kulturens roll i kommunens arbete, uppmuntrar till en kulturpolitisk diskussion och utvecklar kulturlivet i Haninge.

Här nedanför går vi igenom innehållet i korthet. Vill du läsa hela programmet, så ladda gärna hem det som en pdf.

Kulturzoomen handlar om din rätt till kultur

Haninge är kontrasternas kommun. Här samsas skärgårdens glesbygd med fastlandets tätorter. Här möts alla världens språk och traditioner. Vårt språk, våra traditioner, det vi gör och våra relationer är kulturens byggstenar. Kultur uppstår när människor möter varandra. Genom att föra samman kontrasterna sker kreativa krockar som ger energi och nya kulturuttryck som vi kanske inte ens visste att de fanns. Det är den energin vi uppmuntra och använda oss av i kommunen.

Kulturpolitikens tre startpunkter

Inriktningen på den kulturpolitik vi vill bedriva har tre grundförutsättningar som beskriver vårt synsätt:

 1. Kulturen är en drivande kraft i samhällsutvecklingen.
 2. Människor ska ha möjlighet att uppleva, skapa och delta i kulturaktiviteter.
 3. Yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare ska kunna verka och bo i vår kommun.

Läs vidare om målen som är kopplade till var och en av våra grundförutsättningar här nedanför.

1. Kulturen är en drivande kraft i samhällsutvecklingen

 • Människor ska få fler möjligheter till möten.
  Vi ska utveckla nya och befintliga mötesplatser för att bjuda in till fler möten både inom samhället och mellan invånare. Det kan att stadsbilden ska vara inbjudande – här finns plats för caféliv, stadsodling och gatufestivaler.
 • Det ska vara lockande att etablera sig i Haninge för företag inom kreativa och kulturella yrkesområden. Vi ska uppmuntra företag inom kreativa näringar att flytta hit och etablera sig här. Det gäller alla kreativa yrken så som spelutvecklare till fotografer, skribenter och konstnärer.
 • Närheten till naturen är något vi ska använda oss av mer. Vi ska se naturen som en resurs i skapandet och genomförandet av kulturella projekt och aktiviteter. Fler invånare i Haninge får då kontakt med våra unika naturområden, inte minst skärgården.

2. Människor ska ha möjlighet att uppleva, skapa och delta i kulturaktiviteter

 • Hög delaktighet och mångfald ska prägla kulturlivet i Haninge.
  Vi ska skapa nya ramar för att stötta lokala initiativ och uppmuntra nya uttryck för kultur. Det kan vi göra genom tydligare regler för kulturbidrag, och genom riktat stöd som gynnar mångfald och utmanar konstutövare. Det handlar om mer än pengar. Vi vill ha en levande dialog mellan kulturutövare, föreningslivet och invånare från alla delar av Haninge.
 • Kulturens roll i dagens kunskapsintensiva samhälle ska bli starkare.
  Vi ska lyfta fram att kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande hänger ihop. De är varandras förutsättningar. Jordbros kultur- och demokratidagar är ett exempel på detta. Ett initiativ som öppnar för debatter och åsiktsutbyten.
 • Alla barn och unga ska ha rätt att få uppleva konst och kultur, och att själva få prova på.
  Vi ska stötta projekt och kulturaktiviteter i förskolan, skolan och på fritiden. Att ge barn minst en kulturupplevelse per årskurs genom hela skolgången kan vara ett sätt.

3. Yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare ska kunna verka och bo i vår kommun

 • Konstnärliga uttryck ska få ta plats i hela Haninge.
  Genom att skapa goda förutsättningar för kulturupplevelser, uppmuntrar vi till fler möten och relationer både på kommunnivå, i Sverige och internationellt. I Haninge ska det finnas platser för kultur så som scener och arenor. Och det handlar även om platser för offentlig konst. Med andra ord skapar vi en slags infrastruktur för konst i vår kommun.
 • Det ska vara möjligt att bo och arbeta som konstnär i Haninge.
  Vi ska skapa förutsättningar för konstnärer att verka och utvecklas i Haninge. Som kommun vill vi uppmuntra nya talanger och vara en plats där både yrkesverksamma och amatörer känner sig välkomna. Deras kompetens behövs här, samtidigt som de bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och stärka vår ekonomi.
 • Haninges rika kulturarv ska vi ta till vara och använda på nya sätt
  Vi ska koppla Haninges historia till vår nutid så att fler får ta del av vårt kulturarv. Ett sätt att göra det på är med guidade visningar eller teaterspel som levandegör hur det var förr i vår kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 mars 2017