Kulturzoomen - Kulturen tar plats i Haninge

I Haninge kommun är alla välkomna. Det gäller också kulturlivet. Kultur för alla kulturer är vårt motto. I vårt kulturpolitiska program Kulturzoomen kan du ta reda på vilka mål och strategier som vi arbetar med i kulturpolitiken. Vill du ta reda på mer?

Citat från kulturen

"Kultur vidgar våra sinnen och får oss att upptäcka hur vi kan bli mer än det vi själva tror. Att se en teaterföreställning till exempel, kan göra något med oss som människor, och ge oss perspektiv som vi kanske inte har tänkt på innan."
Fransesca Quartey, skådespelare, regissör och teaterchef

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 november 2019