Kulturzoomen - Kulturen tar plats i Haninge

I Haninge kommun är alla välkomna. Det gäller också kulturlivet. Kultur för alla kulturer är vårt motto. I vårt kulturpolitiska program Kulturzoomen kan du ta reda på vilka mål och strategier som vi arbetar med i kulturpolitiken. Vill du ta reda på mer?

Kulturplats Haninge – en plattform för samtal och nätverkande för kulturaktörer

Kulturplats Haninge är en mötesplats för det fria kulturlivet, konstnärer och kulturarbetare, kulturinstitutionerna, studieförbunden, kulturföreningar, företag inom den kreativa sektorn och andra berörda aktörer. Med Kulturplats Haninge vill kultur- och fritidsförvaltningen skapa en ny plattform där kulturaktörer hämtar inspiration och kraft samt nätverkar och skapar nya kontakter. Kulturplats Haninge arrangeras två gånger per år med olika teman.

Läs mer om Kulturplats Haninge här


Citat från kulturen

"Kultur vidgar våra sinnen och får oss att upptäcka hur vi kan bli mer än det vi själva tror. Att se en teaterföreställning till exempel, kan göra något med oss som människor, och ge oss perspektiv som vi kanske inte har tänkt på innan."
Fransesca Quartey, skådespelare, regissör och teaterchef

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 september 2017