Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt – var med och påverka

Just nu ser Haninge kommun över flera styrdokument inom idrott, kultur och fritid. Här finns information om det arbetet.

Utvärdering riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden att utvärdera riktlinjerna för stöd till ideella föreningar. Arbetet sker under våren 2024.

I juli 2022 ändrades riktlinjerna för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom idrott och friluftsliv och inom kultur och studieförbund. Nu har vi använt riktlinjerna i 1,5 år. Därför har idrotts-, kultur- och fritidsnämnden gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera hur väl bidragsformerna matchar föreningarnas behov och de mål kommunen har.

Utvärderingen ska titta på flera aspekter, bland annat träffsäkerheten hos bidragsformerna, söktrycket för varje bidragsform och synpunkterna från föreningarna själva.

Tidplan

Under våren 2024 genomförs utvärderingen, vilket bland annat inkluderar en enkät till och dialogmöten med föreningslivet. Resultatet ska till nämnden i juni. Eventuella förslag till förändringar av riktlinjerna kommer därefter att skickas ut på remiss till föreningslivet. Nämnden kan i så fall besluta om ändrade riktlinjer i oktober.

Mer information

Vill du veta mer om utvärderingen av riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella föreningar och studieförbund, hör av dig till Joakim Sternö, utredare, joakim.sterno@haninge.se

Ny biblioteksplan

Kultur- och fritidsförvaltningen, har fått i uppdrag att fram en ny biblioteksplan, tillsammans med utbildningsförvaltningen. Även det arbetet sker under våren 2024.

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument. Planen beskriver den lokala bibliotekspolitiken. Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha en biblioteksplan.

Utkastet till biblioteksplan för Haninge kommun lyfter tre fokusområden som biblioteken i Haninge ska arbeta med under 2024–2027. De är litteratur och läsning, möten och kulturupplevelser samt information och lärande. Till dessa tre fokusområden finns det en rad prioriteringar kopplade.

Tidplan

  • April: inbjudan till allmänheten att lämna synpunkter via e-post.
  • Juni: informationspunkt i idrotts-, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna
  • September: Beslut i kommunfullmäktige

Synpunkter och frågor

För att lämna synpunkter på utkastet, skicka ditt yttrande via e-post till utredare Robert Karlsson senast 25 april på robert.karlsson@haninge.se. Märk ditt e-postmeddelande med diarienummer IKFN-2023-00408 i ämnesraden.

Vill du veta mer om framtagandet av ny biblioteksplanen, hör av dig på e-post till Robert Karlsson.

Senast uppdaterad: 12 april 2024