Koulun valitseminen esikoululuokan tai 7. luokan aloittavalle oppilaalle

Esikoululuokan syksyllä 2023 aloittavan, Haningessa kirjoilla olevan lapsen huoltajien tulee helmikuussa 2023 valita, mihin kouluun he haluavat sijoittaa lapsensa. 7. luokan syksyllä 2023 aloittavan, Haningessa kirjoilla olevan lapsen huoltajien tulee helmikuussa 2023 valita, mihin kouluun he haluavat sijoittaa lapsensa, mikäli lapsi haluaa vaihtaa koulua tai ellei koulussa ole 7. luokkaa.

Kouluvalinta.

Miten kouluvalinta tehdään?

  1. Kirjaudu BankID-tunnuksella kouluvalinnan sähköiseen palveluun kouluvalinnan ollessa auki 1. ja 19. helmikuuta välisenä aikana. Linkki palveluun avataan valintakauden alkaessa.
  2. Kirjauduttuasi järjestelmään näet, mistä koulusta lapsellesi on varattu paikka etukäteen.
  3. Voit joko hyväksyä lapsellesi etukäteen varatun paikan, valita lapsellesi paikan toisesta kunnallisesta koulusta Haningessa tai ilmoittaa, että lapsesi on saanut paikan vapaakoulusta tai kunnallisesta koulusta Haningen ulkopuolella. (Mikäli olet hakenut paikkaa vapaakoulusta tai toisessa kunnassa sijaitsevasta koulusta mutta hakemaasi paikkaa ei ole vielä vahvistettu, suosittelemme että valitset jonkun Haningen kunnallisista peruskouluista. Muuten voimme taata vain sen, että lapsesi saa paikan yhdestä Haningen kunnallisista kouluista myöhemmin).

Sijoituspäätökset lähetetään huoltajille huhtikuussa 2023.

Suomenkielinen peruskouluopetus

Kunta tarjoaa myös kaksikielistä suomalaista peruskouluopetusta Vikinga-koulun tiloissa. 

Mikäli haluat sijoittaa lapsesi kaksikieliselle luokalle, muista rastita lomakkeessa ruotsinsuomalaista opetusta koskeva vaihtoehto.

Lue lisää suomenkielisestä peruskouluopetuksesta

Lisätietoa kouluvalinnasta

Jokaiselle lapselle varataan etukäteen paikka kunnallisesta koulusta Haningessa. Osoite, jossa lapsi on kirjoilla, määrää mihin koulupiiriin lapsi kuuluu ja näin ollen, mihin kunnalliseen kouluun hänet sijoitetaan. Lapsellesi etukäteen varattu paikka näkyy kirjautuessasi kouluvalinnan sähköiseen palveluun.

Kaikkien kouluvalintaan kutsuttujen lasten huoltajien tulee aktiivisesti rekisteröidä kouluvalintansa. Ellei huoltajalla ole lapsesta rekisteröityä yksinhuoltajuutta, on molempien huoltajien hyväksyttävä valinta. Elleivät huoltajat pääse sovintoon valinnasta tai jos yksi huoltajista ei hyväksy rekisteröityä valintaa, valinta raukeaa.

Haluatko valita Haningen kunnallisista kouluista toisen kuin sen, mikä sinulle on osoitettu etukäteen?

Haningen kunnallisiin kouluihin ei voi jonottaa. Mikäli haluat valita Haningen kunnallisista kouluista toisen kuin sen, mikä sinulle on osoitettu etukäteen, on sinun rekisteröitävä valintasi kouluvalinnan sähköiseen palveluun kouluvalinnan ollessa auki.

Kunta sijoittaa ensi sijassa lapset, joille on etukäteen varattu paikka kyseisestä koulusta. Mikäli koulussa on tämän jälkeen vielä tilaa (rehtorin päätöksen mukaan), sijoittamiset tehdään seuraavassa järjestyksessä:

  1. Esikoululuokka: Mikäli lapsella on sisaruksia koulussa, josta lapselle haetaan paikkaa.
  2. Läheisyys (koulupiirin ulkopuolella sijaitsevaan) kouluun, josta paikkaa haetaan. Etäisyys lasketaan todellisen kävelymatkan, eikä linnuntien mukaan.

Haningen kunta ei vastaa vapaakoulujen tai muissa kunnissa sijaitsevien koulujen oppilasvalinnoista.

Haluatko käydä vapaakoulua?

Mikäli haluat paikan Haningen kunnassa tai sen ulkopuolella sijaitsevasta vapaakoulusta, on sinun haettava paikkaa suoraan kyseisestä koulusta. Vapaakouluilla on käytössä omat jonotusjärjestelmänsä ja koulut päättävät itse siitä, voidaanko lapsellesi tarjota paikkaa.

Haluatko käydä kunnallista koulua Haningen ulkopuolella?

Paikkaa Haningen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta kunnallisesta koulusta haetaan suoraan kyseiseltä koululta, joka päättää itse siitä, voidaanko lapsellesi tarjota paikkaa.


Kouluvalinta 7. luokalle

Mikäli lapsesi käy koulua, jossa toimii 7.–9. luokka, ei sinun tarvitse tehdä aktiivista kouluvalintaa vahvistaaksesi, että haluat lapsesi jatkavan samassa koulussa. Mutta jos haluat vaihtaa toiseen kouluun, on sinun ilmoitettava siitä osoitteeseen skolval@haninge.se viimeistään 15. helmikuuta, niin avaamme sinulle kouluvalinnan.

Mikäli lapsesi käy F–6-koulua vapaakoulussa tai Haningen ulkopuolella sijaitsevassa kunnallisessa koulussa, tulet saamaan kutsun kouluvalintaan.


Kouluvalintasi voi vaikuttaa koulukuljetuksiin

Sinulla voi olla oikeus koulukuljetukseen etäisyyden, liikenneturvallisuuden, liikkumisesteen tai jonkin muun erityisen syyn perusteella.

Jos valitset toisen koulun kuin sen, mistä sinulle on varattu paikka etukäteen, ovat mahdollisuutesi saada oikeus koulukuljetukseen rajoitetut. Voit saada oikeuden koulukuljetukseen, jos sinulla olisi ollut oikeus koulukuljetukseen etukäteen varattuun kouluusi. Edellytyksenä koulukuljetusten myöntämiselle on, ettei niistä koidu kunnalle lisäkustannuksia verrattuna siihen, mikä olisi ollut tilanne jos olisit hyväksynyt etukäteen varatun paikkasi.

Lue lisää koulukuljetuksista


Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Sinulla on oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan siitä lähtien, kun aloitat esikoululuokan. Sinun on jätettävä toimintaan hakemus. Helpoiten se tehdään sähköisessä palvelussa (hakemukseen ei tarvita käyttäjätunnusta tai salasanaa).

Näin lastenhoitoa haetaan  

Yhteystiedot

Kysymykset ja tiedustelut:
skolval@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 januari 2023