Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on luoda oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja kehittyä.

Foto: Mostphotos

Koulun ja huoltajan roolit eroavat toisistaan lapsen kouluun liittyvän kehittymiseen nähden. Alla tiedotamme siitä, mitkä ovat koulun ja huoltajan vastuualueita sekä siitä, mistä tietoa voi hakea lapsesi koulunkäynnistä. Kerromme myös mitä vanhempainfoorumeita käytössäsi on, mikäli haluat osallistua toimintaan ja keskusteluun.

Koulun vastuualueet

Koulun kuuluu vastata siitä, että lapsesi opetus perustuu opetussuunnitelman tietotavoitteisiin, normeihin ja arvoihin. Opetus tulee sopeuttaa oppilaiden tarpeiden ja edellytysten mukaan.

Koulu pystyttää järjestyssäännöt käyden oppilaiden kanssa vuoropuhelua sekä työskentelee normien ja arvojen parissa treenatakseen oppilaita kunnioittamaan toisiaan.

Vanhempana sinun kuuluu saada tietoa koulussa tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat lapsesi oppimiseen ja kehittymiseen. Jos lapsesi joutuu äkillisen ongelmatilanteen tai kysymyksen kohteeksi, on koulun otettava sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista.

Koulun on otettava vastuu yhteydestä vanhempiin ja pyrittävä luomaan heihin hyvät suhteet.

Huoltajan vastuualueet

Huoltajana vastaat siitä, että lapsesi tulee ajoissa kouluun ja osallistuu opetukseen. Esikoululuokan ja peruskoulun oppilailla on oppivelvollisuus. Ellei lapsesi pysty osallistumaan opetukseen, on sinun ilmoitettava siitä koululle.

Vastuullesi lankeaa myös myötävaikuttaminen lapsesi oppimiseen ja kehittymiseen ja huolenpito siitä, että lapsesi seuraa koulun järjestyssääntöjä.

Mikäli lapsesi ympärille syntyy ongelmia tai kysymyksiä, joista koulun tulisi olla tietoinen, on sinun otettava kouluun yhteyttä niin pian kuin mahdollista.

Huoltajana sinulla on myös vastuu osoittaa kunnioitusta ja luottamusta koulun henkilökuntaa kohtaan ja pyrkiä hyviin väleihin heidän kanssaan.

Näin yhteistyö toimii

Tiedottaminen huoltajille

Löydät tietoa lapsesi koulusta koulun verkkosivuilta.

Koulun oppimisalustan kautta saat tietoa lapsesi poissaolosta, lukujärjestyksestä, työtehtävistä, opintojen kehittymisestä sekä ajankohtaisista asioista. Alustaan pääset haninge.se -sivustolta osiosta Esikoulu & koulu.

Haninge.se -sivustolta löydät myös tietoa Haningen kunnan johdosta ja kunnallisten koulujen seurannasta.

Vanhempainneuvonpito ja vanhempainkokoukset

Vanhemmille tarkoitettujen neuvonpitoryhmien ja vanhempainkokousten kautta saat mahdollisuuden osallistua ja keskustella. Vanhempainneuvonpidoissa voit esittää näkökantasi eri asioissa, paitsi yksittäisissä asioissa.

Vanhempainkokouksissa saat lisätietoja ajankohtaisista asioista, työtehtävistä, teemoista ja projekteista, joiden parissa lapsesi työskentelee. Tavoitteena on osoittaa, kuinka sinä vanhempana voit myötävaikuttaa lapsesi oppimiseen ja kehittymiseen sekä keskustella koulun tehtävistä ja tavoitteista.

Kehityskeskustelu

Sinut kutsutaan kehityskeskusteluun kerran lukukaudessa, tai kerran vuodessa, jos lapsesi on esikoululuokalla. Tavoitteena on tiedottaa lapsesi oppimisesta ja kehittymisestä sekä sopia siitä, mitä tavoitteita lapsellesi jatkossa tulisi asettaa. Kehityskeskustelussa sinulle ja opettajalle tarjoutuu myös mahdollisuus pohtia, kuinka yhdessä voitte tukea lastasi tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seuranta

Koulutushallinto lähettää kerran lukuvuodessa koulunkäyntiä koskevan kyselylomakkeen vanhemmille. Kyselyyn vastaavat peruskoulun 2. luokalla olevien oppilaiden vanhemmat, sekä määrättyjen luokkien oppilaat itse. Tulos julkaistaan haninge.se -sivustolla osastossa Esikoulu & koulu. Seurantaa on tarkoitus käyttää yhteistyön kehittämiseen ja parantamiseen.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023