Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Turvallisuus, oppimisrauha ja vaikuttaminen

Meille on tärkeää, että oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi koulussa ja että heillä on mahdollisuus oppia asioita rauhassa. Heidän on myös pystyttävä vaikuttamaan opintoihinsa ja kouluympäristöönsä. Haningen kunnalliset peruskoulut työskentelevät sekä ehkäisevomin, että suorin toimenpitein luodakseen oppilaille turvallisen, viihtyisän, kehittävän ja osallistuttavan ympäristön.

Foto: Mostphotos

Peruskoulussa olemme huomanneet, että turvallisuuden tunne, oppimisrauha ja oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa asioihin liittyvät toisiinsa. Siksi työskentelemme näiden asioiden kanssa kokonaisvaltaisesti, tavoitteena luoda lapsesi koulunkäynnille parhaat mahdolliset edellytykset.

Lapsilähtöinen opetus

Koulussa turvallisuuden tunne perustuu siihen, että jokainen oppilas tuntee tulevansa nähdyksi. Koulu sopeuttaa opetuksen lapsesi edellytysten ja tarpeiden mukaan niin, että lapsi saa mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Selvät puitteet tunneilla

Oppimisrauhaan vaikuttavat myös koulutuntien selvät puitteet. Kouluistamme valtaosa noudattaa yhtenäistä mallia, jossa tunnit aloitetaan ja päätetään yhteisesti, jossa sisältöä koskevat tavoitteet ovat selvät ja jossa opettaja antaa aktiivista tukea oppilaille.

Mielekkäät välitunnit

Se, mitä koulutuntien välillä tapahtuu, vaikuttaa myös luokkahuoneen miljööseen. Monet koulut valitsevat oppilaita viihtyvyysjohtajiksi. Viihtyvyysjohtajat järjestävät mielekkäitä aktiviteetteja ja vahvistavat oppilaiden välistä yhteistyötä. Joillakin kouluilla on lisäksi välituntivahteja ja ystäväntukijoita.

Turvallisuustiimi jokaisella koululla

Jokaisella koululla toimii turvallisuustiimi, jonka tehtävänä on selvittää ja seurata loukkaavaa käyttäytymistä ja suorittaa ehkäiseviä toimenpiteitä. Ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi turvallisuuskävelyt, joilla nuoremmat oppilaat saavat osoittaa turvattomilta tuntuvia paikkoja niin, että kouluympäristöä voidaan parantaa.

Järjestys ja kurinpito

Kouluilla on järjestyssääntöjä, joista on päättänyt rehtori yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Useimmilla on myös käytössään seurausasteikko, jonka mukaan oppilas saa seurauksia ellei hän noudata sääntöjä. Seurausasteikosta on sovittu oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Mobiililaitekielto on yleinen sääntö, sillä poikkeuksella, että laitteita saa käyttää pedagogisiin tarkoituksiin.

Kaikkia on kohdeltava samoin

Kaikilla kouluilla on toimintasuunnitelma syrjintää ja loukkaavaa kohtelua vastaan. Koulutushallinto on tehnyt kouluissa paljon koulutustyötä loukkausten ehkäisemiseksi. Jos henkilökunta saa tietää, että lapsesi kokee olevansa loukkaavan kohtelun uhri, on henkilökunnan ilmoitettava siitä rehtorille. Rehtorin on tällöin nopeasti selvitettävä tapaus.

Koulu tekee myös yhteistyötä kunniaväkivaltaorganisaatio Origon kanssa tukeakseen nuoria, jotka ovat kunniaväkivallan uhreja.

Oppilasneuvosto ja koulukyselyt

Oppilaat käyttävät vaikutusvaltaansa eri tavoin. Luokkahuoneessa, oppilaan ja opettajan välisissä keskusteluissa, oppilasneuvoston ja luokkaneuvoston kaltaisissa foorumeissa, oppilassuoja-asiamiehen välityksellä tai jokavuotisessa koulukyselyssä. Koulukyselyssä eri luokkien oppilaat saavat vastata siihen, millaiseksi he kokevat koulutilanteensa.

Ristiriitojen käsittely

Ehkäisemme ristiriitaisuuksien syntymistä luomalla kulttuurin ja puitteet, jotka vahvistavat oppilaiden työ- ja oppimisrauhaa. Kouluille tarjotaan koulutuksia, luentoja ja ohjausta ryhmädynamiikan, kanssakäymisen ja konfliktien käsittelyn alueilla. Tavoitteena on helpottaa tilanteen käsittelemistä varten tarvittavien työkalujen löytymistä. Hallinnon koulupsykologit voivat tarvittaessa avustaa tarjoamalla mahdollisuus suoriin toimenpiteisiin.

Tärkeä työkalu ristiriitojen käsittelyssä on keskustelumenetelmä CPS, eli Collaborative and Proactive Solutions. Menetelmää on sovellettu menestyksellisesti peruskoulussa oppilaan käyttäytyessä häiritsevästi.

Jos lapsesi loukkaantuu onnettomuudessa

Kunta on hankkinut oppilaille tapaturmavakuutuksen. Vakuutus on voimassa aikana, jolloin oppilas on joko koulussa tai matkalla sinne tai sieltä pois.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2023