Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äidinkielen opetus

Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla oppilaalla on aina oikeus äidinkielen opetukseen. Myös oppilaalla, joka puhuu toista kieltä kuin ruotsia kotonaan, on oikeus äidinkielen opetukseen.

Foto: Mostphotos

Äidinkielen opetuksesta päättää koulun rehtori

Äidinkielenä voi opiskella ainoastaan yhtä kieltä. Äidinkielen opetusta tarjotaan normaalitapauksessa oppilaan kouluajan jälkeen. Keräämme oppilaat opetusryhmiin, joten saattaa olla, että oppilas joutuu matkustamaan kunnan sisällä toiseen kouluun.

Äidinkielen opetusta annetaan seuraavilla perusteilla:

  • Kyseinen kieli on käytössä kodin jokapäiväisenä arkikielenä
  • Oppilas hallitsee kielen alkeet (peruskoulu) tai puhuu kieltä hyvin (lukio).
  • Kunnassa on vähintään viisi oppilasta, jotka haluavat äidinkielenopetusta kyseisellä kielellä
  • Oppilaille löytyy sopiva opettaja

Poikkeus

Säännöstä, joka vaatii että äidinkielen on oltava kodin jokapäiväinen arkikieli, voidaan poiketa jos lapsi on adoptoitu. Oppilaalta vaaditaan kuitenkin, että hän hallitsee kielen alkeet.

Vähemmistökielet

Ruotsi tunnistaa viisi kansallista vähemmistökieltä: Nämä ovat saame, suomi, meänkieli, romani chib sekä jiddiš.

Kielet luokitellaan vähemmistökieliksi historialliseen perinteeseen viitaten. Ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset nauttivat erityisistä, lakimääräisistä oikeuksista ja heillä on oikeus vähemmistökieleensä.

Yllä oleviin vähemmistökieliryhmiin kuuluvilla oppilailla on tarjottava oikeus kehittää itsetuntoaan, identiteettiään ja kielellisiä valmiuksiaan vähemmistökielellään. Päämiehellä on velvollisuus järjestää opetusta vaikka sitä hakisikin kunnassa vain yksi ainoa oppilas, niin kauan kuin sopiva opettaja löytyy.

Viranomaisten tulee voida asioida suomeksi, saameksi ja meänkieleksi kunnissa, jotka kuuluvat kyseisen kielen hallintoalueeseen. Haningen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Opetusta suomeksi Vikinga-koululla

Kotonaan suomen kieltä puhuvilla oppilailla on mahdollisuus valita paikka Vikinga-koulun ruotsinsuomalaisilta luokilta. Oppilaat käyvät ruotsinkielistä luokkaa ja heitä opetetaan sekä ruotsiksi, että suomeksi luonnollisena osana koulupäivää.

Suomalaisia luokkia on esikoululuokalta aina 6. luokalle saakka.

Lue lisää Vikinga-koulun suomenkielisistä luokista.

Äidinkielen opetuksen hakumenettely

Kunnalliset peruskoulut (luokat 1-9) ja kunnalliset lukiot

Kunnallisessa peruskoulussa paikkaa äidinkielen opetuksesta  hakee holhooja.

Huoltaja täyttää hakemuksen sähköisesti

Vapaakoulut

  • Jos oppilas käy vapaakoulua ja haluaa äidinkielen opetusta, on holhoojan otettava yhteyttä kyseiseen kouluun.
  • Hakemuksen äidinkielen opetuksesta tekee oppilaan edestä rehtori (päämies). Hakemus voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Joko siten, että rehtori hakee oppilaalleen paikkaa Haningen kunnallisessa koulussa toimivasta, olemassa olevasta äidinkielen opetusryhmästä tai siten, että vapaakoulu järjestää äidinkielen opetusta oman toimintansa puitteissa.

Ilmoitus äidinkielen opetuksen lopettamisesta

Kunnalliset peruskoulut (luokat 1-9) ja kunnalliset lukiot

Mikäli oppilas haluaa lopettaa äidinkielen opetuksessa on holhoojan ilmoitettava asiasta kirjallisesti.

Vapaakoulut

Mikäli oppilas haluaa lopettaa äidinkielen opetuksessa on holhoojan ilmoitettava asiasta kirjallisesti.

Opinto-ohjaus

Mikäli oppilas ei osaa tarpeeksi hyvin ruotsia pystyäkseen seuraamaan opetusta koulussa, on hänellä oikeus opinto-ohjaukseen omalla äidinkielellään. Opinto-ohjaus merkitsee, että oppilas saa johdatusta omalla äidinkielellään pystyäkseen ymmärtämään ja osallistumaan opetukseen eri aineissa. Oppilaan henkilökohtaiset tarpeet määräävät, missä aineissa kyseinen oppilas voi saada opinto-ohjausta. Rehtori päättää toimenpiteistä ja tekee hakemuksen.

YHTEYDENOTOT

Hanna Thunholm
Monikielikeskuksen yksikönpäällikkö
08-606 70 04
hanna.thunholm@haninge.se

Postiosoite
Haninge kommun
UBF/CLH/Flerspråkigt center
136 81 Haninge 

Senast uppdaterad: 13 september 2023