Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Oppivelvollisuus

Ruotsissa oppivelvollisuus käsittää koko peruskoulun esikoululuokasta yhdeksännelle luokalle saakka. Oppivelvollisuus merkitsee, että lapsesi on käytävä koulua ja osallistuttava opetukseen. Oppivelvollisuus astuu sääntömääräisesti voimaan syksyllä sinä vuotena, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta ja on voimassa kymmenen vuotta siitä eteenpäin.

Två skolelever tittar på en jordglob. Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Foto: Mostphotos

Jos lapsesi tarvitsee vapaata koulusta

Lapsesi voi saada vapaata koulusta lyhyeksi aikaa yksityisasioiden hoitamiseen. Mikäli lapselle halutaan vapaata koulusta pitemmäksi aikaa, on sille annettava erityinen perustelu. Vain koulun rehtori voi hyväksyä kymmentä päivää pidemmän, ennalta suunnitellun poissaolon.

Oppivelvollisuuden täyttäminen muilla tavoin

Mikäli sille on olemassa erityinen syy, voidaan lapsellesi antaa lupa täyttää oppivelvollisuutensa Ruotsin koulujärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi ulkomailla. Valitun koulun on vastattava ruotsalaista koulua ja kotikunnalle Ruotsissa on annettava mahdollisuus valvoa koulun toimintaa.

Jos lapsesi on kirjoilla Haningessa, päättää Haningen kunta siitä, saako lapsesi täyttää oppivelvollisuutensa muulla tavoin. Huoltajana sinun on haettava kunnalta suostumusta. Suostumus on voimassa vuoden kerrallaan.

Läsnäolotyö

Jos lapsesi poissaolo koulusta ylittää 20 prosenttia kouluajasta, on koululla velvollisuus käynnistää selvitys poissaolon syistä. Tapaus saatetaan jättää koulutushallinnon läsnäolotiimin selvitettäväksi.

Miten selvitys tehdään?

Koulun tekemässä selvityksessä sekä oppilas, että huoltaja saavat antaa oman kuvansa poissaolon syistä. Tämän jälkeen koulun on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja seurattava niitä jatkuvasti. Ellei poissaolo vähene, on koululla mahdollisuus hakea tukea läsnäolotiimiltä.

Läsnäolotiimi kartoittaa koulussa läsnä olemisen esteitä. Tiimi toimii yhteistyössä koulun, perheen ja oppilaan itsensä kanssa asiallisten panostusten, sopeutusten ja erityisten tukitoimenpiteiden aikaansaamiseksi. Tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille täysivertaista koulunkäyntiä niin, että he voivat omaksua heille annetun opetuksen ja tarvitsemansa tiedot.   

Yhteystiedot

Sähköposti: skolplikt@haninge.se

Susanna Riccardi
Läsnäolotiimi
susanna.riccardi@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023