Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kenelle koulukuljetus myönnetään?

Peruskoulun, sopeutetun peruskoulun tai sopeutetun lukion oppilaalla voi olla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Koulukuljetus voidaan myöntää etäisyysperiaatteella, liikenneturvallisuussyistä, toimintarajoitteen vuoksi tai erikoisten olosuhteiden perusteella. Koulukuljetusta haetaan vuosittain viimeistään 1. huhtikuuta.

Perusvaatimukset

Perusvaatimukset koulukuljetuksen myöntämiselle:

  • Lapsen on oltava Haningen kunnassa kirjoilla.
  • Koulukuljetus myönnetään vain oppilaan kodin ja koulun välillä (ei siis aamu- ja iltapäivätoimintaan tai lyhytaikaistoimintaan).

Lisäksi koulumatkan tulee täyttää vähintään yksi alla olevista vaatimuksista, jotta lapsellesi voitaisiin myöntää oikeus koulukuljetukseen. Vaatimukset ovat:

1. Koulumatkan pituus

Lyhin matka oppilaan kodin ja lähikoulun välillä on vähintään:

  • 2 km (peruskoulun ja peruserityiskoulun esikoululuokan ja 1. kouluvuoden oppilaat)
  • 3 km (peruskoulun ja peruserityiskoulun 2. kouluvuoden oppilaat)
  • 4 km (peruskoulun ja peruserityiskoulun 3.-6. kouluvuoden sekä erityislukion oppilaat)
  • 5 km (peruskoulun 7.-9. kouluvuoden oppilaat)

Lyhimmällä matkalla tarkoitetaan tietä, jota pitkin oppilas itse voi kävellä liikenneturvallisuusnäkökulmasta tyydyttävällä tavalla.

2. Liikenneolosuhteet

Oikeus koulukuljetukseen voidaan myöntää oppilaalle myös silloin, kun kodin ja koulun välinen tie vallitsevien liikenneolosuhteiden takia katsotaan oppilaan turvallisuuden kannalta vaaralliseksi.

Mikäli liikenneolosuhteiden katsotaan olevan oppilaan turvallisuuden kannalta vaarallisia ainoastaan talvisaikaan, oppilaalle voidaan myöntää oikeus talvikyytiin 1. marraskuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana.

3. Toimintarajoite

Oikeus koulukuljetukseen voidaan myöntää toimintarajoitteiselle oppilaalle, mikäli toimintarajoite selvästi vaikeuttaa oppilaan mahdollisuutta liikkua kodin ja koulun välillä.

Hakemuksen mukana on jätettävä kuvaus oppilaan toimintarajoitteen laadusta ja siitä, millä tavalla toimintarajoitteen katsotaan selvästi vaikeuttavan oppilaan liikkumista kodin ja koulun välillä.

Mikäli oppilas joutuu kouluaikana tai koulumatkallaan tapaturman uhriksi, hänelle voidaan myöntää oikeus kuljetukseen kodin ja koulun välillä. Tällöin kunnan yhteistapaturmavakuutuksesta vastaavan vakuutusyhtiön on ensin otettava kantaa siihen, korvaako vakuutus kyydit.

Täällä voi tehdä tapaturmailmoituksen (ruotsiksi)

4. Erikoiset olosuhteet

Oikeus koulukuljetukseen voidaan myöntää oppilaalle myös erikoisten olosuhteiden perusteella. Hakemuksessa tulee selvittää, mitkä nämä olosuhteet ovat ja millä tavalla ne vaikeuttavat oppilaan liikkumista kodin ja koulun välillä.

Poikkeukset

Yllä olevat vaatimukset eivät koske sopeutetun peruskoulun ja sopeutetun lukion oppilaita eikä kunnanyhteistä opintostudiota käyviä oppilaita. Näillä oppilailla on koulupäivinä oikeus koulukyytiin kodin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tai lyhytaikaishoitotoiminnan välillä edellyttäen, että muut koulukuljetusta koskevat vaatimukset täyttyvät.

Oikeus koulukuljetukseen voidaan myöntää oppilaille, jotka asuvat vuorotellen kahden vanhemman luona edellyttäen, että molemmat vanhemmat asuvat Haningen kunnassa ja että joku yllä olevista, koulukyytiä koskevista vaatimuksista täyttyy.

Erillisiä sääntöjä sovelletaan koskien oppilaita, jotka käyvät toista koulua kuin kunnan määräämää lähikoulua.

Koulukuljetus oppilaan valitsemaan kouluun

Jos oppilas ei käy kunnan hänelle osoittamaa lähikoulua (kunnallista koulua Haningessa tai Haningen ulkopuolella, tai vapaakoulua Haningen kunnassa), on hänen ensin täytettävä koulukuljetusta koskevat perusvaatimukset ennen kuin oikeutta koulukuljetukseen voidaan hakea. Lisäksi, koulukyyti valittuun kouluun ei saa tulla kalliimmaksi kuin kuljetus kunnan osoittamaan lähikouluun.

Haningen rajojen ulkopuolella sijaitsevan yksityisen esikoululuokan, peruskoulun tai sopeutetun peruskoulun valitsevalla oppilaalla ei ole oikeutta koulukyytiin.

Sääntö koskee myös toisessa kunnassa sijaitsevan sopeutetun lukion oppilaita. Oikeus koulukuljetukseen määräytyy silloin sen mukaan, olisiko oppilaalla ollut oikeus koulukuljetukseen, jos tämä olisi käynyt kunnan omaa sopeutettua lukiota. Haningen rajojen ulkopuolella sijaitsevan yksityisen sopeutetun lukion valitsevalla oppilaalla ei ole oikeutta koulukyytiin.

Tee hakemus viimeistään 1. huhtikuuta

Koulukuljetusta koskevat hakemukset jätetään kunnalle viimeistään 1. huhtikuuta ennen jokaisen uuden lukuvuoden alkamista. Ellei kunta saa hakemuksesi tähän päiväykseen mennessä, sitä ei ehkä ehditä käsitellä ennen uuden lukuvuoden ensimmäistä koulupäivää.

Koulukyytihakemus voidaan jättää koska tahansa lukuvuoden aikana. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti ja käsittelyaika on lukuvuoden aikana korkeintaan 30 päivää.

Yhteystiedot

Peruskoulun, sopeutetun peruskoulun sekä sopeutetun lukion oppilaiden koulukuljetusta (koulutaksi, koulubussi ja SL-kortti) koskevat kysymykset
08-606 54 39
Puhelinpäivystys on auki maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.30-11.30
skolskjuts@haninge.se

Koulukuljetuksen hakulomakkeet

SL-korttia, koulutaksia ja koulubussia haetaan sähköisessä palvelussa. Palvelu on ruotsiksi. Kunnan vastaanotto voi auttaa suomeksi lomakkeen täyttämisessä.

Koulukuljetusta on haettava uudelleen jokaiselle lukuvuodelle. Päätöksiä ei pidennetä.

Sähköinen palvelu: SL-kortin, koulutaksin ja koulubussin haku

Senast uppdaterad: 14 september 2023