Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Familjedaghemmet Runstens Småfolk

Familjedaghemmet Runstens Småfolk vänder sig till barn i åldrarna 1–5 år och finns i det natursköna Runsten i Haninge kommun. I närheten finns stall, ridhus, hästhagar och stora grönområden.

Familjedaghemmet Runstens småfolk Foto: Mostphotos

I vår verksamhet arbetar vi för att vara närvarande och medforskande pedagoger, där vi både ser till det enskilda barnets behov, men även till gruppens.

Personal

Jag som driver familjedaghemmet heter Åse och är utbildad barnskötare med lång erfarenhet från förskolan och har egna barn.

Öppettider

Våra öppettider är efter behov på helgfria vardagar (ej jul & nyår, påsk och midsommar) och inom kommunens ramtid som är mellan 06.30–18.30. Därutöver erbjuder vi även verksamhet på kvällar, nätter och helger till barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Öppettiden är då mellan 17.00–06.30.

Våra styrdokument

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18) enligt skollagens regler och följer kommunens riktlinjer.

Samverkan och kommunikation

  • Daglig kommunikation med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning
  • Information via månadsbrev
  • Möten med vårdnadshavare en gång per år
  • Vårdnadshavare erbjuds också att besöka verksamheten

Kontroller

Vi gör årliga kvalitetsredovisningar till kommunen och följer upp barnens utveckling. Vi genomför egenkontroller av miljö och hälsa, brandskydd med mera.

Vid sjukdom och ledighet

Om någon av oss skulle vara sjuk eller behöver vara ledig så tar vi in en vikarie.

Kostnad

Vi följer kommunens avgifter med maxtaxa.

Mer om kommunens avgifter

Köplats

Kontakta oss först för en eventuell köplats. Vi använder oss av syskonförtur och ger barn som är boende i närområdet förtur.

Ansökan

Mer om hur du ansöker om köplats

Rutiner för klagomålshantering

Steg 1.

Vi vill uppmuntra dig/er att ta upp synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal. Dessa dokumenteras alltid.

Steg 2.

Använd familjedaghemmets blankett för att skriftligen lämna klagomål/synpunkter på verksamheten. Blanketten kan lämnas direkt, maxlast eller skickas till familjedaghemmet. Vi tar upp klagomålet/synpunkterna direkt. Dagbarnvårdare ansvarar för att uppföljning görs.

Steg 3.

Är du/ni inte nöjd så tar du/ni upp saken igen med dagbarnvårdare som i sin tur talar med personalen.

Steg 4.

Är du/ni fortfarande inte nöjd med ditt/ert svar från dagbarnvårdare så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

utbildningsforvaltningen@haninge.se

Telefon: 08-606 70 00 (växel)

Kontakt

Besöksadress

Familjedaghemmet Runstens Småfolk
Runstens Byväg 19
147 91 Grödinge 

073-993 83 60
runstenssmafolk@hotmail.com

Senast uppdaterad: 17 april 2023