Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Björnligan

Fristående familjedaghem i Haninge kommun.

Familjedaghem – Björnligan

Verksamhet

Familjedaghem med barn från 1-10 år.

Arbetslaget består av två fristående familjedaghem som arbetar tillsammans, Familjedaghemmet Margarita Lindhe och Familjedag-hemmet Ann-Christin Nilsson.

Huvuddelen av verksamheten är förlagd till hemmiljö, i lugna och trivsamma delar av centrala Handen. Vi har även tillgång till egen lokal där vi ett par dagar i veckan bedriver verksamhet tillsammans, i större grupp. På så vis får barnen alla de fördelar som finns med att vistas i både "små" respektive "större" sociala sammanhang. Dessutom har vi bad eller skridskoåkning en dag i veckan.

Arbetssätt

Vi erbjuder förskoleverksamhet i hemmiljö, där barnen får omsorg, omvårdnad och fostran genom vardagspedagogik. Grunden i vår vardagspedagogik är vår tro att barn behöver trygghet, lust och kontinuitet för att utvecklas såväl kunskapsmässigt som känslomässigt. Dessa tre grundstenar hjälper barnet att lättare skapa och tillvarata sociala relationer, pröva och utveckla sina egna förmågor och tankar, samt med hängivelse delta i alla de olika aktiviteter som dagligen erbjuds. Aktiviteterna varierar, anpassade till ålder och årstid, men leken har alltid den centrala betydelsen.

De teoretiska styrdokument vars innehåll genomsyrar den dagliga verksamheten är främst lpfö98 samt kommunens riktlinjer för familjedaghemsverksamhet. Vi har även kontinuerlig fortbildning samt handledning.

Hur gör vi för att alla våra barn/elever ska trivas och känna sig trygga?

De små barngrupperna erbjuder goda möjligheter för oss vuxna att hinna med. Att se varje individ och att närvara i alla avseenden. Det finns tid, att t ex visa barnen olika möjligheter för barnen att förstå allas lika värde, trots våra olikheter.

Kommunikationen mellan förälder och familjedaghemmet är också av största vikt gällande barnens trivsel och trygghet. Utöver de regelbundna utvecklingssamtalen, ger daglig kontakt vid hämtning och lämning, telefonsamtal och andra gemensamma "föräldraaktiviteter" en kontinuerlig dialog för barnets bästa. På så vis ges föräldrarna även en naturlig och god inblick i barnets vardag.

Vad utmärker just våra familjedaghem?

Margarita talar spanska vilket lett till att många barn funnit sin trygghet i sitt nya land just hos henne.

Vi har lång erfarenhet och väl anpassade lokaler och trots att vi ständigt försöker förnya och utveckla till det bättre, hoppas vi att ni föräldrar kommer att känna igen allt det fantastiska, med att gå hos en "äkta dagmamma".

Avgifter

Inga avgifter utöver taxa som betalas till Haninge kommun.

Öppettider

Vi följer Haninge kommuns riktlinjer för öppettider och har öppet 06:30 – 18:30.

Intagning

Efter Haninge kommuns kö. Möjlighet finns att anmäla sig till respektive dagbarnvårdares kö.

Kontakt

Margareta Lindhe
Söderbymalmsvägen 18
08-777 49 01
070-786 50 38
margaritalindhe@gmail.com

Annki Nilsson
Eskilsvägen 13
08-777 52 35
070-867 54 11
ancie.nilsson@telia.com

Senast uppdaterad: 12 juni 2018