Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förskola och barnomsorg

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden till det livslånga lärandet. Förskolan styrs av skollagen, läroplanen och barnkonventionen. I Haninge kan du välja mellan många förskolor och familjedaghem.

Den kommunala förskolan erbjuder en stimulerande och kreativ miljö för både barn och pedagoger. Här utgår vi från just ditt barns förutsättningar och intressen. Kommunen kan också erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger och finskspråkig förskola för barn med finska som modersmål.

Stor vikt läggs vid barnens lek och arbetsmiljö, vilken ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktiviteter både inomhus och utomhus. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi, kreativitet och stimulera till eget ansvar. Forskning visar att ju större ordförråd barnet har i förskoleålder, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan.

Det som ditt barn lär sig i förskolan kan påverka skolresultaten ända upp till gymnasiet. Tillsammans med dig som vårdnadshavare, i ett nära och förtroendefullt samarbete, skapar vi de bästa förutsättningar för att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.

En dag i förskolan

I filmen  nedan får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan.

Filmen "Förskolan är till för ditt barn" är framtagen av Skolverket.
När du klickar på länken kommer du till Skolverkets webbplats

https://utbildningsguiden.skolverket.se/forskolan/om-forskolan/om-forskolan#h-Forskolanartillfordittbarn

Välkommen till förskolan folder

        

Här ser du kommunens alla kommunala och fristående förskolor

Klicka i kartan och använd ctrl + scrolla för att zooma in och ut i kartan. 

Senast uppdaterad: 1 november 2023