Öppenvård beroende och behandling för vuxna

Öppenvård beroende och behandling är Haninge kommuns behandlingsmottagning för vuxna med alkohol-, drog- och spelproblematik samt deras anhöriga.

Vi erbjuder psykosocial behandling för dig som upplever att du har beroendeproblematik och som önskar göra en förändring. Våra behandlingar utgår från socialstyrelsens riktlinjer och baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Metoder vi använder oss av under våra behandlingar bygger antingen på principerna i tolvstegsprogrammet eller på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring och för att säkerställa detta, följer vi kontinuerligt upp våra behandlingar tillsammans med dig.

Vill du har vår hjälp?

Om du önskar vår hjälp kan du ringa direkt till någon av våra behandlare för att boka ett informationssamtal. Vi kan erbjuda fem samtal utan beslut från socialtjänsten. Telefonnummer hittar du längre ned på sidan. 

Har du ett mer omfattande behov av behandling eller om du redan har en socialsekreterare på vuxenenheten kan du ansöka där om att få delta i våra olika behandlingsprogram. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Behandlingar vid beroende av alkohol och droger

12-stegsbaserat behandlingsprogram

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för att arbeta för ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen är baserad på principerna i tolvstegsprogrammet och sker i grupp och innefattar dagliga träffar. 12-stegsbehandlingen pågår upp till tolv veckor och följs av en eftervård en gång i veckan. Sammanlagd behandlingstid är ca ett år.

KBT-baserad behandling

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med bland annat MI-motiverande samtal, CRA (Community Reinforcement Approach), Cannabisavvänjningsprogram samt Återfallsprevention.

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Gruppen träffas 4 dagar i veckan i 12 veckor för att bygga upp en nykter och drogfri tillvaro. Behandlingen följs sedan av eftervård då vi träffas en gång per vecka.

Kvinnobehandling

Kvinnobehandlingen vänder sig till kvinnor som levt i missbruk av alkohol och eller droger. Att ha en särskild grupp för kvinnor innebär att skapa trygghet och utrymme för dessa kvinnor som levt utifrån männens villkor i en mansdominerad värld. Kvinnorna ger ofta uttryck för att de känner sig lugna och trygga i en kvinnobehandling och att de vågar prata. I kvinnobehandlingen utgår vi från både KBT och 12-stegs baserad behandling. Behandlingstiden är 12 veckor 4 dagar i veckan och följs sedan av eftervård där vi träffas en gång per vecka. 

Enskild behandling

Väljer du enskild behandling lägger vi upp behandlingen tillsammans med dig utifrån dina behov och möjligheter.

Behandling vid spelberoende

Behandling av spelberoende om pengar, så kallat Hasardspelsyndrom, sker både i grupp och enskilt. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). Den utgår från ett program med 10 träffar, där man träffas 1 gång per vecka och däremellan jobbar med de individuellt uppsatta behandlingsmålen.

Aktuellt

Kom och få information om våra olika behandlingsalternativ

Informationen riktar sig till dig som upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel och som önskar göra en förändring.

För mer information kontakta Sanna 08-606 80 11 eller Stephan 08-606 74 97.

Kontakt

Ring i första hand någon av behandlarna

  • Sanna 08-606 80 11
  • Karin 08-606 92 89
  • Magnus 08-606 74 39
  • Stephan 08-606 74 97
  • Erica 08-606 74 03
  • Ewa 08-606 70 17

Vuxenenhetens mottagning

08-606 80 72

Besöksadress

Handens Stationsväg 19, plan 3

Maria Fernström
Enhetschef
08-606 84 74
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Stöd till dig som drabbas av någons beroende

Barn till föräldrar med beroende
Vi har grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. Här får du bland annat lära dig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Förälder till barn med beroende
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Anhörig till någon med beroende
Det finns stöd för dig som drabbas av, eller är påverkad av någon annans missbruk.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Digitalt anhörigstöd
Genom En bra plats kan du få anhörigstöd dygnet runt digitalt. Här finns möjlighet till stöd genom information, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Läs om En bra plats

Senast uppdaterad: 20 maj 2022