Beroende

Är du orolig för att du själv eller någon närstående dricker för mycket, spelar för mycket eller använder droger?

Ett glas och vita piller Foto: Mostphotos

Då är du välkommen att ringa till oss på socialtjänsten. Vi kan svara på frågor om:

  • Alkohol, droger eller andra beroendeframkallande medel
  • Beroendeproblematik
  • Våld i samband med alkohol- eller droganvändning
  • Vilken hjälp som finns att få
  • Vilket stöd man kan få som närstående

Om du vill kan du vara anonym. Vi kan hänvisa till rätt hjälp.

Är du i riskzonen utan att veta om det?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för alkoholberoende kan du testa dig på alkoholprofilen.se.

Testa dig på alkoholprofilen.se

Du kan också ställa frågor till våra beroendemottagningar för unga respektive vuxna genom länkarna längre ned på sidan. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

När socialtjänsten har kontaktat dig

När polisen omhändertar en vuxen person berusad eller påverkad av droger, skickas en kopia till socialtjänsten i den kommun där personen är folkbokförd. Socialtjänsten är då skyldig att ta kontakt och bedöma om det finns behov av hjälp från kommunen och att i så fall försöka motivera personen till att söka hjälp.

Det händer också att anhöriga, arbetsgivare eller vänner ringer socialtjänsten för att de är oroliga för en persons alkohol- eller drogbruk. Även då måste socialtjänsten ta kontakt och göra en bedömning. Ibland behövs en mer omfattande utredning göras, för att kartlägga och bedöma behov. Ofta erbjuder vi kontakt inom vår egen öppenvård.

Ibland visar det sig finnas ett så destruktivt och omfattande missbruk att det kan bli aktuellt med vård mot en persons vilja. Då måste socialtjänsten ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Kontakt

Vuxenenhetens mottagning
08-606 80 72

Telefontid
Måndag–torsdag kl 13.00–15.00
Fredag kl 9.00–11.00

Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg: Ring socialjouren på 020-70 80 03. Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren.

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Faxnummer
08-606 74 30

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

E-tjänst för samlade meddelanden

Du som har ett pågående ärende med Haninge kommun i individ- och familjeomsorgsfrågor kan använda en e-tjänst för att kunna skicka eller ta emot meddelanden till eller från samtliga medarbetare du har kontakt med.

Läs mer om e-tjänsten

Stöd till dig som drabbas av någons beroende

Barn till föräldrar med beroende
Vi har grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. Här får du bland annat lära dig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Förälder till barn med beroende
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Anhörig till någon med beroende
Det finns stöd för dig som drabbas av, eller är påverkad av någon annans missbruk.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Digitalt anhörigstöd
Genom En bra plats kan du få anhörigstöd dygnet runt digitalt. Här finns möjlighet till stöd genom information, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Läs om En bra plats

Senast uppdaterad: 1 mars 2023