Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste fader- eller föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse.

En pappa sover med ett spädbarn på bröstet Foto: PublicDomainPictures

Ett gift par blir automatiskt barnets föräldrar och vårdnadshavare. Från och med 1 januari 2022 gäller detta även samkönade par. Om ett barn flyttat till Sverige efter födseln och Skatteverket inte registrerat faderskapet/föräldraskapet, måste det också fastställas i familjerätten.

Så här går det till

Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt föräldraskap via en enkel e-tjänst hos Skatteverket. Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten. Läs mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på: www.mfof.se/digital.

För de föräldrar som inte kan eller missar att använda Skatteverkets digitala tjänst gäller följande;

Familjerätten i den kommun där den som fött barnet är folkbokförd ansvarar för att fastställa faderskapet/föräldraskapet 14 dagar efter barnets födsel. Skatteverket underrättar familjerätten om det behövs.

Är du som fött barnet inte folkbokförd får barnet inget personnummer. I det fallet behöver familjerätten, innan eventuell faderskapsutredning inleds, göra en bedömning av om faderskapet kommer kunna fastställas eller inte. Familjerätten skickar ett brev till dig som fött barnet och ber dig ta kontakt med oss. Handlingar skrivs under vid ett tidsbokat besök. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

När ingen oklarhet råder

Föräldrar som båda är övertygade om att de är barnets föräldrar kan underteckna handlingar vid varsitt enskilt eller ett gemensamt besök hos familjerätten. Båda måste uppvisa giltig legitimation.

När det är oklart vem som är barnets andre förälder

Om det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är barnets andre förälder kan familjerätten besluta om dna-test. 

Om du som fött barnet inte vet vem barnets andre förälder är eller var denne befinner sig ska du ändå ta kontakt med familjerätten. Familjerätten har en skyldighet att utreda vem som är barnets andre förälder.

Innan barnet är fött

Att bekräfta faderskapet/föräldraskapet digitalt är det snabbaste sättet att få fader/föräldraskapet registrerat hos Skatteverket. I och med detta kommer det sällan bli aktuellt för föräldrar att underteckna handlingar genom besök hos familjerätten innan barnet är fött. Den tillfälliga föräldrapenningen, de så kallade 10 dagarna, kan anmälas till Försäkringskassan först efter barnets födelse. Att underteckna handlingar i förtid, av detta skäl, är därför inte nödvändigt.

Barnets namn

Ansökan om barnets namn ska göras till Skatteverket. Om föräldrarna önskar ge barnet den andre förälderns efternamn kan detta ske först efter faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen är klar.

Mer om namn och namnbyte

Surrogatföräldraskap

Surrogatmödraskap är inte tillåtet enligt svensk lagstiftning. Faderskapsutredning inleds först när barnet har anlänt till Sverige och förvärvat hemvist här.

Vårdnad

När barnet föds blir den som fött barnet ensam vårdnadshavare om hon är ogift. Om ni föräldrar är överens om gemensam vårdnad kan en anmälan om detta göras i samband med faderskaps/ föräldraskapsbekräftelsen. Ni kan även vänta med detta och, om ni är överens, längre fram anmäla direkt till Skatteverket.

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 00

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–14.30

Besöksadress: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 17 juni 2022