Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste fader-/föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse.

En pappa sover med ett spädbarn på bröstet Foto: PublicDomainPictures

Ett gift par blir automatiskt barnets föräldrar och vårdnadshavare. Från och med 1 januari 2022 gäller detta även samkönade par. Barn som flyttat till Sverige efter födseln, men där Skatteverket inte registrerat faderskapet/föräldraskapet, måste fastställa detta hos familjerätten.

Så här går fastställandet till

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Läs mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på: www.mfof.se/digital.

För de föräldrar som inte kan, eller som missar att använda Skatteverkets digitala tjänst gäller följande;

Familjerätten i den kommun där du som fött barnet är folkbokförd vid barnets födelse ansvarar för att fastställa faderskapet/föräldraskapet 14 dagar efter barnets födsel. Skatteverket underrättar familjerätten i de fall detta blir behövligt. Är du som fött barnet inte folkbokförd, får barnet inget personnummer. I dessa fall behöver familjerätten, innan eventuell faderskapsutredning inleds, göra en bedömning av om faderskapet kommer kunna fastställas eller inte. Familjerätten skickar ett brev till dig som fött barnet och ber dig ta kontakt med oss. Handlingar skrivs under vid ett tidsbokat besök. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

När ingen oklarhet råder

Föräldrar som båda är övertygade om att de är barnets föräldrar kan underteckna handlingar vid varsitt enskilt eller ett gemensamt besök hos familjerätten. Båda måste uppvisa giltig legitimation.

När det är oklart vem som är barnets andre förälder

Om det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är barnets andre förälder kan familjerätten besluta om dna-test (enkelt munskrap).

I händelse av att du som fött barnet saknar uppgift om barnets andre förälder eller var denne befinner sig ska kontakt med familjerätten ändå tas. Familjerätten har en långtgående skyldighet att utreda vem som är barnets andre förälder.

Innan barnet är fött

Att bekräfta faderskapet/föräldraskapet digitalt kommer från och med 1 januari 2022 vara det snabbaste sättet att få fader/föräldraskapet registrerat hos Skatteverket. I och med detta kommer det sällan bli aktuellt för föräldrar att underteckna handlingar genom besök hos familjerätten innan barnet är fött. Den tillfälliga föräldrapenningen, de så kallade 10 dagarna, kan anmälas till Försäkringskassan först efter barnets födelse. Att underteckna handlingar i förtid, av detta skäl, är därför inte nödvändigt.

Barnets namn

Ansökan om barnets namn ska göras till Skatteverket. Om föräldrarna önskar ge barnet den andre förälderns efternamn kan detta ske först efter faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen är klar.

Mer om namn och namnbyte

Surrogatföräldraskap

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Faderskapsutredning inleds först när barnet har anlänt till Sverige och förvärvat hemvist här.

Vårdnad

När barnet föds blir den ogifte person som fött barnet ensam vårdnadshavare. Om ni föräldrar är överens om att ha gemensam vårdnad kan en anmälan om detta göras i samband med faderskaps/ föräldraskapsbekräftelsen. Ni föräldrar kan även vänta med detta och, om ni är överens, längre fram anmäla direkt till Skatteverket.

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 00

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–14.30

Besöksadress: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 8 december 2021