Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

SSPF - en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid, är utvecklades för att lättare kunna upptäcka ungdomar som riskerar att begå brott eller är på väg in i kriminalitet. Haninge kommuns SSPF-arbete finns på tre olika nivåer; på områdesnivå, gruppnivå och individnivå.

SSPF områdesnivå

På områdesnivå finns SSPF i varje kommundel, de är uppdelade på tio områden. Grunden är att skola, socialtjänst, polis och fritid deltar i arbetet kring ungdomarna. I områden där det bedöms vara värdefullt finns ytterligare aktörer med på dessa möten. De här mötena sker regelbundet utifrån behov och lägesbild.

SSPF gruppnivå

Här samarbetar vi kring en grupp ungdomar, detta är alltså inte ett individanpassat stöd. En åtagandeplan tas fram där det tydligt står varje aktör ska bidra med.

SSPF individnivå

Syftet här är att genom samarbete förhindra och minimera riskfaktorer för ungdomars brottslighet, drogbruk eller andra riskbeteenden. Målet är att ungdomar ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet. Inom SSPF-individstöd tas en enskild handlingsplan fram för barnet där varje myndighet bidrar med sin del. SSPF-individstöd bygger på att vårdnadshavare samtycker till att samverkande myndigheter och aktörer bryter sekretessen gällande ungdomen eller barnet.

Du kan läsa mer om SSPF på Bråttsförebygande rådet.

Om du frågor om SSPF i Haninge kommun

Senast uppdaterad: 12 juni 2024