Anhörigstöd

En kvinna och en äldre man sitter utomhus Foto: Mostphotos

Har du en nära anhörig med en funktionsnedsättning eller som lider av psykisk ohälsa? Skulle du behöva stöd i form av samtal, tips eller studiecirklar – eller kanske avlastning i någon form?

Du som stödjer någon person med, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller som har en långvarig sjukdom. För att underlätta för dig finns det olika former av insatser och stöd i Haninge kommun.

Anhörigstöd kan vara

  • Samtal, enskilt eller i grupp.
  • Utbildning i cirkelform eller föreläsningar.
  • Trygghetslarm.
  • Avlösning i hemmet.
  • Avlastning i olika former.
  • Anhörigstöd ska underlätta och bidra till ökad livskvalitet för dig som anhörig. Ta gärna kontakt med kommunens anhörigkonsulenter för mer information.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 april 2019