Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Första linjens socialtjänst

Det ska bli enklare för barn, unga, vuxna och familjer som befinner sig i utsatta situationer att få hjälp och stöd från kommunen i ett tidigare skede, samt utan utredning. Första linjens socialtjänst är en del av det långsiktiga arbetet med att förebygga allvarlig problematik.

Två personer står med ryggen mot kameran och har på sig svarta jackor med texten "Förebyggarteamet" Kommunens förebyggarteam är en del av arbetet med att nå utsatta personer tidigare. Foto: Mikael Högskoog

Första linjens socialtjänst är en satsning på individ- och familjeomsorg inom kommunen för att komma närmare våra målgrupper och erbjuda tidigare insatser. Det ska leda till ökad tillgänglighet och trygghet samt bättre digitala lösningar. Organisationen bygger på en nära samverkan mellan socialtjänst och förskola, skola, fritids, polis, region samt civilsamhälle.

Införandet av första linjens socialtjänst är första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete av kommunens socialtjänst. Den nya organisationen skapar även plattform och beredskap inför den nya socialtjänstlagen som väntas införas 2025. Lagen innehåller förslag om en mer lättillgänglig och förebyggande socialtjänst.

Verksamhetsområden som berörs:

  • förebyggande arbete
  • våld i nära relation
  • uppsökande verksamhet
  • stöd i föräldraskapet
  • familjerätt
  • beroendevård för unga
  • mottagning för orosanmälan

Kontakt

Telefon (Haninge kommuns växel): 08-606 70 00 
Mail: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 juni 2023