Cykelplan

Cykelplanen sträcker sig över 20 år och tar upp behov av cykelvägar både på kommunala och statliga vägar.

En familj cyklar längs en grusväg. Foto: Mostphotos

Cykelplanen påpekar vikten av ett bra underhåll av gång- och cykelvägarna och föreslår att drift och underhåll utförs på ett mer systematiskt sätt. Finansieringen av åtgärderna kan ske på flera sätt, antingen genom kommunala investeringar med möjlighet till statlig medfinansiering eller i samband med att nya områden bebyggs.

Kommunen bör även vara aktiv i sökandet efter nya finansieringsmöjligheter.

Senast uppdaterad: 4 juli 2019