Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Handlingsplan, trygghetsskapande åtgärder

Kommunfullmäktige i Haninge fattade år 1997 beslut om att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd samtidigt som det första brottsförebyggande programmet antogs.

År 2005 omarbetades programmet och syftet har varit att utgöra stöd till diskussionen om brott, brottslighetens orsaker och det förbyggande arbete. Kommunstyrelsen har fastställt en strategi för det fortsatta trygghetsskapande arbetet.

Tillsammans med strategin har denna handlingsplan upprättats. Handlingsplanen beskriver insatsområden av strategisk betydelse och mål av mer operativ karaktär som syftar till att trygghetsskapande samt brottsförebyggande åtgärder som stärker den upplevda känslan av trygghet och trivsel sker på både kort och lång sikt.

För att uppnå målen krävs prestationer av både kommunens nämnder och bolag. Intentionen är att målen bryts ner i mer detaljerade åtaganden som återfinns i förvaltningarnas verksamhetsplanering.

En förutsättning för ett framgångsrikt trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete är ett respektfullt samarbete mellan kommunen och organisationer samt myndigheter verksamma i det geografiska området. Kommunen ska verka för att även andra organisationer och myndigheter ska sträva mot de mål som anges i handlingsplanen.

Handlingsplan. trygghetsskapande åtgärder

Senast uppdaterad: 27 juni 2023