Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Omhändertagandet av avlopp

Tjänstegaranti

Avloppshantering

I Haninge är det i första hand kommunen som sköter om avledningen av avlopp i tätorten. Utanför tätorten och i fritidshusområden är det de boende som själva ansvarar för att avloppet tas omhand på ett miljöriktigt sätt, man har en så kallad enskild anläggning.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgiften baseras på självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgiften ska täcka kostnaden och ingen vinst ska uppstå.

Avloppsslammet från Fors reningsverk är certifierat för jordbruksanvändning.

Läs mer på våra vatten- och avloppssidor

Länsstyrelsen är den myndighet som ställer krav på rening av det kommunala avloppsvattnet.

Vart rinner avloppet?

Från Jordbro och norrut avleds avloppet till Stockholm vatten och Henriksdals reningsverk.

För de södra delarna, Västerhaninge och och Tungelsta, avleds avloppet till Fors reningsverk, som drivs av kommunen.

I Haninge finns ytterligare ett reningsverk på Dalarö och ett mindre på Muskö.

Släng endast toalettpapper i toaletten

Visst du att endast toalettpapper är tillåtet att spola ner i avloppet. Övrigt som till exempel tops, bindor, servetter och kattsand ska slängas i papperskorgen.

Kontakt

Kundtjänst för vatten och avlopp
Måndag–fredag 8.00–11.30
08-606 82 38 
vatten@haninge.se

Besöksadress
Anläggarvägen 6, Handens industriområde

Vi ser till detta

  • Avloppet tas om hand på ett miljöriktigt sätt, så att kommunen uppfyller myndigheternas krav på utgående vatten från våra reningsverk.
  • Du inte drabbas av stopp i avloppsnätet oftare än vart femte år.
  • Stopp i avloppet ska vara avhjälpt inom åtta timmar efter det att anmälan gjorts.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 8 januari 2020