Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Leverans av vatten

Tjänstegaranti

Vattenförsörjning

I Haninge är det i första hand stadsbyggnads-förvaltningen som sköter om vattenförsörjningen i tätorten. Utanför tätorten och i fritidshusområden är det de boende som själva ansvarar för att det finns vatten; man har en så kallad enskild anläggning.

Vatten- och avloppsverksamheten i Haninge är helt avgiftsfinansierad. Avgiften baseras på självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgiften ska täcka kostnaden och ingen vinst ska uppstå.

Livsmedelsverket är den myndighet som sätter upp kvalitetskraven på det kommunala dricksvattnet.

Läs mer om kommunens vatten- och avloppsverksamheten

Vart vattnet kommer ifrån

Kommunen köper det mesta av sitt vatten från Stockholm, som förser hela norra Haninge med vatten. Det vattnet kommer från Norsborgs vattenverk, som tar ytvatten från Mälaren. Vattnet leds i ledningar från vattenverket genom Huddinge till Haninge.

I Haninge finns även tre egna grundvattenverk: Pålamalm, Dalarö och Muskö. Pålamalm förser Tungelsta och delar av Västerhaninge med vatten.

Kontakt

Vatten och avlopp
Postadress
136 81 Haninge
växel 08-606 70 00
vatten@haninge.se

Besöksadress
Anläggarvägen 6
Handens industriområde

Vi ser till detta

  • Ditt dricksvatten uppfyller livsmedelsverkets kvalitetskrav.
  • Du vid störning på ledningsnätet inte behöver vara utan vatten längre än 8 timmar, från det att kommunen fått kännedom om situationen.
  • Tillfällig vattenleverans kan i vissa fall bli aktuell, via tank eller tappställe, som ska vara upprättat på ett avstånd av högst 500 meter från fastigheten.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 8 januari 2020