Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Husutstakning

Tjänstegaranti

Vad innebär husutstakning?

Om bygglov har beviljats för en ny byggnad, ska läget stakas ut på den aktuella fastigheten. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet.

Kommunens bygglovsenhet avgör om husutstakning krävs. Vid byggande inom tätorten krävs normalt alltid husutstakning.

Utstakning ska utföras av den som uppfyller kraven för mätningsteknisk färdighet.

För dig som är mätkonsult

Varför husutstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Haninge kommun har gällande ansvarsförsäkring.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.

Vi sätter också ut en höjdfix på begäran. 

Finutstakning

Finutstakning görs efter schaktning, men innan gjutning av grunden, och innebär att den blivande byggnadens hörn och fasad markeras enligt beviljat bygglov.

Så beställer du en husutstakning

E-tjänst: Beställ utstakning

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Från och med den 8 juli och till och med den 2 augusti är servicetelefonen stängd för frågor om mätning. Ni är välkomna att kontakta oss via e-post.

Ordinarie telefontider:
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Vi ser till detta

  • Genomföra uppdraget med personal som uppfyller krav på grundläggande mätningsteknisk färdighet.
  • Göra rätt tolkning av byggnadsläge i förhållande till planbestämmelser och fastighetsgränser.
  • Vi genomför normalt husutstakning inom fem arbetsdagar. Vid uppdrag ute i skärgården, samt under semestertider kan längre handläggningstid förekomma.
  • Vid inmätning på plats knackar vi alltid på innan vi börjar mäta.
  • Mätpersonalen kan legitimera sig.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 12 april 2021