Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Systematiskt arbete för främjande av mångfald

Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Haninge kommun ser mångfald som en styrka som ger oss bättre förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag och bidrar till Haninge kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Haninge kommuns verksamheter ska präglas av en öppen inställning till alla människor. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt ett aktivt arbete mot diskriminering är grundläggande demokratiska värden.

Haninge kommun arbetar aktivt och systematiskt med åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för våra arbetstagare och gentemot våra medborgare.

Haninge kommuns mångfaldsarbete utgår från vårt ”Personalpolitiska program” samt kommunens styrdokument ”Rutin för aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen”. Arbetsplatsundersökningen är ett viktigt instrument i uppföljningen av arbetet med mångfald.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023