Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Upphandling, riktlinjer

Riktlinjerna är antagna av kommunernas kommundirektörer och ska utifrån gällande upphandlingspolicy säkerställa ett korrekt agerande och en god kvalitet vid upphandling och inköp i Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Riktlinjerna syftar till att främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel samt att bidra till att resurser kan frigöras inom kommunernas förvaltningar och deras verksamheter.

Två personer som skakar hand

Södertörns upphandlingsnämnd ansvarar för all upphandling som rör Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Syftet med en gemensam nämnd för upphandlingsfrågor är att stärka kommunerna som upphandlande myndigheter, höja kompetensen inom kommunerna, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra bättre upphandlingar

Riktlinjer för upphandling

Upphandlingspolicy

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023