Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Finanspolicy

Finanspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige styr kommunens och de helägda bolagens agerande inom finansverksamheten genom att definiera vad som ingår i finansverksamheten samt ange ramar och riskmandat. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning, finansiering, placeringar och borgen. I samband med beslut om ny finanspolicy som gäller från 2024-01-01 upphör Borgenspolicyn att gälla och omfattas framåt av finanspolicyn. Riktlinjer för finansverksamhetens beslutas av kommunstyrelsen.

De kommunala företagen inom kommunkoncernen ska fastställa en finanspolicy enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.

Finanspolicyns syften är att:

  • fastställa finansverksamhetens syften, principer och ramar
  • fastställa hur finansverksamheten organiseras och hur ansvaret är fördelat mellan olika nivåer och funktioner
  • definiera finansiella risker inom finansverksamheten och fastställa ramar för begränsning av riskerna
  • fastställa ramar för uppföljning och rapportering av finansverksamheten
  • säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

 

 

Senast uppdaterad: 3 januari 2024