Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rekreation och friluftsliv

Den tätortsnära skogen har sitt största värde för kommuninnevånaren som friluftsmark och för olika slags rekreation. Undersökningar visar bland annat att det boende i Stockholms län uppskattar mest med sitt bostadsområde är närheten till natur och grönområden, följt av möjligheten till sport, idrott och motion samt närhet till skola och förskola (Länsstyrelsen 1991).

Det bör finnas tillgång till lämpliga grönområden för såväl de dagliga hundpromenaderna som längre vandringar samt svamp- och bärplockning. I den tätortsnära skogen ska det också finnas utrymme för motions- och fritidsanläggningar i form av motions- och skidspår, ridstigar och vandringsleder.

Behov och önskemål uppstår också efterhand om att nyttja skogsmarken för nya aktiviteter med tillhörande anläggningar. Det är viktigt att sådana anläggningar tillkommer i samråd med skogsbruksansvariga så att nya anläggningar inte försvårar skogsskötseln.

Anläggningar som kan uppfattas som störande, exempelvis mountainbikeåkning måste också lokaliseras med hänsyn till närboende och övriga mål och utan att anläggningarna splittrar upp sammanhängande ostörda områden.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015