Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Referenser

 • Axelsson Lindgren, C. 1990. Upplevda skillnader mellan skogsbestånd. Stad och land nr 87.
 • Bergqvist, K. 1994. Framtidens skog. Artikel i naturskyddsföreningens årsbok 1994.
 • Bohman, A och Onegård, R.1993. Skolnära naturområden i Haninge kommun. Projektarbete II biologisk- geovetenskaplig linje, Stockholms universitet.
 • Boverket 1994. Stadens parker och natur.
 • Botkyrka kommun 1993. Handlingsprogram för skogsvårdsfrågor i Botkyrka kommun.
 • Bucht, E och Persson, B. 1994. Grönstruktur i städer och tätorter. Utdrag ur PBL-utredningen 1994. Stad och land.
 • Eriksson, L. 1997. Tätortsnära skogsskötsel i Haninge kommun. Inst. för skogsskötsel. SLU
 • Falk, J. och Rydberg, D. 1992. Den gamla skogens föryngring. Opublicerat material.
 • Falk, J. och Rydberg, D. 1998. Tätortsnära skog – en skog för alla. Artikel i Skogseko 4/98
 • Friluftsfrämjandet 1992. Naturen runt knuten. 90-talets fritidsanläggning.
 • Haninge kommun.1989. Förslag till grönplan.
 • Haninge kommun. 1992. Översiktsplan 1991.
 • Huddinge kommun 1994. Program för Huddinges jord- och skogsbruk. Folder.
 • Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991. Vi tycker om miljön i Stockholms län. Broschyr.
 • Skogsstyrelsen 1991. Tätortsnära skogsbruk
 • Skogsstyrelsen. 1992. Kulturmiljövård i skogen
 • Skogsstyrelsen. 1994. Skogsvårdslagen. Handbok
 • Botkyrka kommun. Pia Ström. Muntligt
 • Huddinge kommun. Lars Hains. Muntligt

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015