Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunal författningssamling

Här hittar du dokument som ingår i Haninge kommuns författningssamling.

Kommuner har en laglig rätt att besluta om bindande föreskrifter inom vissa områden. I Haninge finns till exempel föreskrifter för avfall och torghandel. Kommuner beslutar även om taxor och avgifter inom bland annat inom barnomsorg och parkering.

Haninges gällande föreskrifter samt taxor och avgifter finns i författningssamlingen. Här hittar du även andra generellt bindande dokument, som exempelvis reglementen, delegationsordningar och bolagsordningar.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023