Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nämndernas sammanträdestider

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder. Kontakta respektive nämndsekreterare för information om var mötena hålls.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Måndagar klockan 16.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls i Skärgårdssalen, kommunhuset.

Datum 2024

 • 12 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni (kl. 13)
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 18 december (ons)

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Måndagar klockan 15.30. 

Datum 2024

 • 29 januari
 • 19 februari
 • 4 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 27 maj
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 16 december

Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdestider

Datum 2024

 • 20 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 3 december

Barn- och förskolenämndens sammanträdestider

Torsdagar klockan 17.00.

Datum 2024

 • 22 februari
 • 21 mars
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Grundskolenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00.

Datum 2024

 • 21 februari
 • 20 mars
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00.

Datum 2024

 • 20 februari
 • 19 mars
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10 december

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Onsdagar/torsdagar klockan 17.00.

Datum 2024

 • 14 februari
 • 21 mars
 • 24 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 11 december

Socialnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00.

Datum 2024

 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 16.30

Datum 2024

 • 14 februari
 • 27 mars
 • 15 maj (kl 17:30)
 • 19 juni
 • 18 september (kl 17:30)
 • 30 oktober
 • 11 december

Byggutskottets sammanträdestider

Onsdagar klockan 13:30

Datum 2024

 • 31 januari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 24 juni (kl 13:00)
 • 21 augusti
 • 4 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 18 december

Äldrenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2024

 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 16 december (måndag)

Södertörns upphandlingsnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 13.00.

Datum 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 22 maj

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 15.30.

Datum 2024

 • 31 Januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 13 juni (tors)
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 12 december (tors)

Valnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 18.00.

Datum 2024

 • 16 januari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 3 juni (måndag)
 • 18 juni
 • 9 juni (valdag)
 • 12 juni (valnämndens preliminära rösträkning)
 • 8 oktober

Senast uppdaterad: 31 maj 2024