Nämndernas sammanträdesdatum

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder. Kontakta respektive nämndsekreterare för information om var mötena hålls.

På grund av covid-19 är styrelse och nämnders sammanträden inte öppna för allmänheten. 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Måndagar klockan 16.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls i Skärgårdssalen, kommunhuset.

Datum 2022

 • 14 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 13 juni (kl. 13)
 • 19 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 12 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Måndagar klockan 15.30. 

Datum 2022

 • 31 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 15 juni (ons)
 • 5 september
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 14 december (ons)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17:00.

Datum 2022

 • 15 Februari
  29 Mars
  7  Juni
  27 September
  8 November
  6 Decembe

Grund- och förskolenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2022

 • 23 februari
 • 30 mars
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00. 

Datum 2022

 • 22 februari
 • 29 mars
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Idrotts- och fritidsnämnden

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2022

 • 16 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 14 december

Kultur- och demokratinämnden

Tisdagar klockan 17.00. 

Datum 2022

 • 15 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 13 december

Socialnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00.

Datum 2022

 • 15 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2022

 • 9 februari (kl 9.00)
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni (kl 17.30)
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 15 december (torsdag)

Äldrenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2022

 • 16 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Södertörns upphandlingsnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 13.30. 

Datum 2022

 • 2 februari
 • 23 mars
 • 18 maj
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 7 december

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträdestider

Onsdagar kl. 15.30

Datum 2022

 • 3 februari (tors)
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 16 juni (tors)
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 13 december (tis)

Valnämndens sammanträdestider

Tisdagar eller onsdagar kl. 18.00

Datum 2022

 • 16 februari
 • 5 april
 • 17 maj
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 10-11 september (valhelg)
 • 14 september (valnämndens preliminära rösträkning)
 • 21 september
 • 29 november

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Kommunstyrelsen
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
Jerker Bohman
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Jerker Bohman
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se

Idrotts- och fritidsnämnden
Sara Jansson
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
Sara Jansson
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Leila Zubidat
08-606 48 90
leila.zubidat@haninge.se

Socialnämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Anna Guteland
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
Ulrika Eriksson
08-606 77 36
ulrika.eriksson@haninge.se

Valnämnden
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Äldrenämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 januari 2022