Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nämndernas sammanträdesdatum

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder. Kontakta respektive nämndsekreterare för information om var mötena hålls.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Måndagar klockan 16.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls i Skärgårdssalen, kommunhuset.

Datum 2023

 • 13 december (ons)

Datum 2024

 • 12 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni (kl. 13)
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 18 december (ons)

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Måndagar klockan 15.30. 

Datum 2023

 • 11 december

Datum 2024

 • 29 januari
 • 19 februari
 • 4 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 27 maj
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 16 december

Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdestider

Datum 2023

 • 19 december

Datum 2024

 • 20 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 3 december

Barn- och förskolenämndens sammanträdestider

Torsdagar klockan 17.00.

Datum 2023
14 december

Datum 2024
22 februari
21 mars
23 maj
13 juni
19 september
24 oktober
21 november
12 december


Grundskolenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00.

Datum 2024
21 februari
20 mars
22 maj
19 juni
18 september
23 oktober
20 november
11 december (mån)


Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00.

Datum 2024
20 februari
19 mars
21 maj
18 juni
17 september
22 oktober
19 november
10 december


Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Onsdagar/torsdagar klockan 17.00.

Datum 2024
14 februari
21 mars
24 april
22 maj
12 juni
25 september
23 oktober
11 december


Socialnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00.

Datum 2023

 • 12 december

Datum 2024

 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 16.30

Datum 2023

 • 13 december

Datum 2024

 • 14 februari
 • 27 mars
 • 15 maj (kl 17:30)
 • 19 juni
 • 18 september (kl 17:30)
 • 30 oktober
 • 11 december

Byggutskottets sammanträdestider

Onsdagar klockan 13:30

Datum 2023

 • 20 december

Datum 2024

 • 31 januari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 21 augusti
 • 4 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 18 december

Äldrenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2023

 • 14 december

Datum 2024

 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Södertörns upphandlingsnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 13.00.

Datum 2023

 • 18 januari (konstituerande sammanträde)
 • 22 mars
 • 24 maj
 • 13 september
 • 25 oktober
 • 6 december

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 15.30.

Datum 2023

 • 1 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 15 juni (tors)
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 14 december (tors)

Valnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 18.00.

Datum 2023

 • 5 december

Datum 2024

 • 16 januari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 4 juni
 • 18 juni
 • 8-9 juni (valhelg)
 • 12 juni (valnämndens preliminära rösträkning)
 • 8 oktober

Senast uppdaterad: 6 december 2023