Nämndernas sammanträdesdatum

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder. Kontakta respektive nämndsekreterare för information om vart mötena hålls.

På grund av covid-19 är styrelse och nämnders sammanträden inte öppna för allmänheten. 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Måndagar klockan 16.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls i Skärgårdssalen, kommunhuset.

Datum 2020

 • 10 februari
 • 9 mars
 • 14 april (tis)
 • 11 maj
 • 8 juni 
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november (kl. 13)
 • 14 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Måndagar klockan 15.30. 

Datum 2020

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 10 juni (ons)
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 16 december (ons)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17:00.

Datum 2020

 • 4 februari
 • 7 april (Lokal: Utö-salen, Haninge kommunhus)
 • 9 juni
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 24 november

Grund- och förskolenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2020

 • 5 februari
 • 25 mars
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 18.00. 

Datum 2020

 • 4 februari
 • 24 mars
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 9 december

Idrotts- och fritidsnämnden

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2020

 • 12 februari
 • 25 mars
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 16 december

Kultur- och demokratinämnden

Tisdagar klockan 17.00. 

Datum 2020

 • 11 februari
 • 24 mars
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 15 december

Socialnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00.

Datum 2020

 • 11 februari
 • 17 mars
 • 21 april 
 • 19 maj 
 • 16 juni 
 • 15 september 
 • 20 oktober 
 • 17 november 
 • 15 december 

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2020

 • 12 februari
 • 1 april 
 • 20 maj 
 • 11 juni 
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 17 december (tors)

Äldrenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. 

Datum 2020

 • 13 februari (torsdag)
 • 18 mars
 • 22 april (inställt)
 • 20 maj (Lokal: Skärgårdssalen, Haninge kommunhus)
 • 17 juni (Lokal: Utö-salen, Haninge kommunhus)
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Södertörns upphandlingsnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 13.30. 

Datum 2020

 • 29 januari
 • 25 mars
 • 3 juni
 • 30 september 
 • 4 november
 • 9 december

Valnämndens sammanträdestider

Datum 2020

Inga inplanerade sammanträden.

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Kommunstyrelsen
Anna Clara Stenvall
08-606 51 44
annaclara.stenvall@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
Sabina Korkmaz
08-606 55 78
sabina.korkmaz@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sabina Korkmaz
08-606 55 78
sabina.korkmaz@haninge.se

Idrotts- och fritidsnämnden
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
Malin Westman
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Leila Zubidat
08-606 48 90
leila.zubidat@haninge.se

Socialnämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Fredrika Forslund
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
Fredrik Fahlander
08-606 70 20
fredrik.fahlander@haninge.se

Valnämnden
Anna Clara Stenvall
08-606 51 44
annaclara.stenvall@haninge.se

Äldrenämnden
Leila Koivumäki
08-606 84 65
leila.koivumaki@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020