Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Politiska möten på distans i Haninge kommun

På den här sidan finns samlad information kring vad du som förtroendevald behöver känna till om politiska sammanträden med deltagande på distans.

När är det tillåtet att delta på distans?

Deltagande på distans ska betraktas som ett komplement till fysiska möten, när särskilda skäl föreligger. Det är ordföranden som avgör om deltagande på distans ska medges. 

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till sekreteraren i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans samt om ledamot ska få delta på distans även om det meddelats med kortare varsel än fem dagar.

Hur går sammanträden på distans till?

Sammanträden med distansdeltagande i Haninge kommun kommer primärt att ske genom videosamtal i programmet Microsoft Teams.

För nämnder som behandlar sekretessärenden används Ineras system för säkra videomöten. 

OBS! För att kunna delta på distans via Ineras säkra videomöten krävs att du som deltagare också har BankID, som är den verifieringsmetod som används för inloggning. 

Särskilt för kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträden används mötessystemet eSessions parallellt med Microsoft Teams. I mötessystemet kan ledamöter exempelvis begära ordet och delta i voteringar.

Logga in i mötessystemet här.  

Samtliga system fungerar för iPad, Mac och PC. Videoguiderna på den här sidan är anpassade för iPad.

Videoguide till Microsoft Teams

Videoguide till Ineras säkra videomöten

Ditt ansvar som deltagare på distans

Under förutsättning att ditt deltagande på distans medges har du som förtroendevald följande ansvar inför och under sammanträdet:

  • Försäkra dig om att du har rätt teknik och kunskap för att kunna delta på distans enligt handboken för distansdeltagande.
  • Anslut till sammanträdet senast 15 minuter innan mötet startar.
  • Kameran ska vara på under hela sammanträdet. 
  • Mikrofonen ska som regel vara avstängd och sätts igång när du fått ordet av ordföranden.
  • Headset ska användas i syfte att förbättra ljudkvaliteten. Om du inte har tillgång till headset, kontakta din nämndsekreterare.
  • Det är ej tillåtet att ta bilder på skärmen och sprida till andra – de kan innehålla information som riskerar att sekretessen bryts.
  • Distansdeltagarens lokal ska vara anpassad så att obehöriga inte kan ta del av ärenden som diskuteras i slutna sammanträden, sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Har du frågor?

Frågor om distansdeltagande eller övriga frågor om sammanträdet

Kontakta din nämndsekreterare. Se kontaktuppgifter här.

Frågor om iPads och lösenord

Kontakta Servicedesk. Telefontid måndag till fredag klockan 07.00-17.00.

Telefon: 08-606 78 00
servicedesk@haninge.se

Bakgrund

Den 14 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att komplettera fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen med en ny bestämmelse avseende deltagande på distans.

Beslutet innebär att förtroendevalda får, om särskilda fall föreligger, delta vid sammanträdet på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. En ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före sammanträdet anmäla detta till nämndsekreteraren. 

Senast uppdaterad: 30 maj 2024