Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren.

Kallelser och mötesprotokoll hittar du här.

Observera att vissa kallelser, protokoll och bilagor kan innehålla personuppgifter eller sekretess och du kan därför inte ta del av det underlaget på webbplatsen. Vänd dig då till nämndsekreteraren. Handlingarna publiceras normalt en vecka innan sammanträdet.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 december 2019