Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren (se kontaktinformation till höger).

Kallelser och mötesprotokoll 2018 och framåt hittar du här

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från 2018 och framåt. Vissa nämnder har även tidigare handlingar publicerade här. Observera att vissa kallelser, protokoll och bilagor kan innehålla personuppgifter eller sekretess och du kan därför inte ta del av det underlaget på webbplatsen. Vänd dig då till nämndsekreteraren. Handlingarna publiceras normalt en vecka innan sammanträdet.

Mötesprotokoll före april/maj 2015

Mötesprotokoll efter april/maj 2015

Mötesprotokoll 2015 till 2017 finns nedan,
2018 års protokoll och framåt hittar du via länken ovan

Idrott- och fritidsnämnden

Kultur- och demokratinämnden

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 april 2019