Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren (se kontaktinformation till höger).

Kallelser och mötesprotokoll 2018 och framåt hittar du här.

Observera att vissa kallelser, protokoll och bilagor kan innehålla personuppgifter eller sekretess och du kan därför inte ta del av det underlaget på webbplatsen. Vänd dig då till nämndsekreteraren. Handlingarna publiceras normalt en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Grund- och förskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden

Kultur- och demokratinämnden

Socialnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Södertörns upphandlingsnämnd

Äldrenämnden

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 juni 2019