Kommunala familjedaghem

Haninge kommun erbjuder familjedaghem runt om i kommunen. Kommunala familjedaghem finns i Vega/Vendelsö. Dagbarnvårdarna arbetar tillsammans i arbetslag med minst tre pedagoger i ett arbetslag.

Foto: Mostphotos

Barngrupperna

Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem och tar emot barn i åldern 1–10 år. Ålderssammansättningen kan se olika ut hos de olika dagbarnvårdarna. En barngrupp består av sex förskolebarn per dagbarnvårdare. Dessa mindre grupper ger mycket goda förutsättningar för för lärande och utveckling av den sociala kompetensen. I familjedaghemmet ges alla barn arbetsro och möjlighet att utvecklas individuellt. Alla barn synliggörs och ges tid att prata och vidareutveckla sina resonemang.

Barnens lärande

Läroplanens målområden och lärande står i fokus i arbetet med barnen. Pedagogerna har en avgörande betydelse för barnens lärande och har i uppdrag att utforma organisation och arbetssätt så att alla barn får en verksamhet med hög kvalitet och på så sätt ges möjlighet att nå målen i grundskolan.

Dagbarnvårdarna lagar och serverar hemlagad näringsriktig mat samt specialkost till de barn som behöver det. Familjedaghemmen har ett väl fungerande vikariesystem.

Våra styrdokument består av förskolans läroplan och familjedaghemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt

Marie Andersson
Rektor
08-606 92 33
marie.a.andersson@haninge.se

Charlotte Åslund
Intendent
08- 606 83 08
charlotte.aslund@haninge.se


Pedagoger område Vega/Vendelsö

Anita Dagerlind
070-999 93 30

Susanne Hultström
073-383 21 97

Helene Börjesson
070-407 63 03

Mikaela Örn
073-534 02 78

 

Viktiga datum

Arbetsplatsträffar (APT)

En dag i månaden stänger våra dagbarnvårdare klockan 16.00 för arbetsplatsträffar. 

13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5 samt 6/2

Studiedagar för personalen

Fem dagar per läsår har personalen studiedagar och dagarbarnvårdarna har stängt dessa dagar.

21/4 samt 30/5

Klämdagar

27/5

Senast uppdaterad: 4 februari 2021