Kommunala familjedaghem

Foto: Mostphotos

Haninge kommun erbjuder familjedaghem runt om i kommunen. Kommunala familjedaghem finns i Västerhaninge (Åby, Lida och Ribby) och Vega/Vendelsö. Dagbarnvårdarna arbetar tillsammans i arbetslag med minst tre pedagoger i ett arbetslag.

Barngrupperna

Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem och tar emot barn i åldern 1–10 år. Ålderssammansättningen kan se olika ut hos de olika dagbarnvårdarna. En barngrupp består av sex förskolebarn per dagbarnvårdare. Dessa mindre grupper ger mycket goda förutsättningar för för lärande och utveckling av den sociala kompetensen. I familjedaghemmet ges alla barn arbetsro och möjlighet att utvecklas individuellt. Alla barn synliggörs och ges tid att prata och vidareutveckla sina resonemang.

Barnens lärande

Läroplanens målområden och lärande står i fokus i arbetet med barnen. Pedagogerna har en avgörande betydelse för barnens lärande och har i uppdrag att utforma organisation och arbetssätt så att alla barn får en verksamhet med hög kvalitet och på så sätt ges möjlighet att nå målen i grundskolan.

Dagbarnvårdarna lagar och serverar hemlagad näringsriktig mat samt specialkost till de barn som behöver det. Familjedaghemmen har ett väl fungerande vikariesystem.

Våra styrdokument består av förskolans läroplan och familjedaghemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 november 2019