Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Du som arbetar kvällar, nätter eller helger kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid för barn mellan 1–13 år. Barnomsorg på obekväm arbetstid finns både i kommunal och privat regi.

Foto: Mostphotos

Vilka kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Både ensamstående och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste ha obekväm arbetstid för att kunna söka.

Ett grundläggande krav för ansökan är att omsorgsbehovet är regelbundet och kontinuerligt och att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet omprövas efter sex månader.

Så här ansöker du om barnomsorg på obekväm arbetstid

För att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid fyller du dels i ovanstående ansökningsblankett och dels styrka arbetstidens förläggning med ett intyg och/eller schema från arbetsgivaren. Skicka ansökan tillsammans med bilagorna till:

Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81 Haninge

Om förutsättningar för beslutet förändras måste du meddela detta till förvaltningen som då gör en omprövning.

Avgiften ryms inom maxtaxan

Kostnaden för nattis ryms inom reglerna för maxtaxan. Är ditt barnet dessutom placerat i ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg betalar du ingen extra avgift om du har ditt barn på nattis. 

Om du eller ditt barn blir sjukt

Om du eller barnet blir sjukt får barnet inte vistas i verksamheten.

Om ditt barn går på förskola dagtid

Om ditt barn går dagtid på en annan förskola än den förskola som erbjuder nattis måste du själv se till att ditt barn hämtas och lämnas mellan förskolorna.

Kontakt

Peter Öbrink
Administrativ handläggare, barnomsorg
08-606 87 09
Peter Öbrink

Telefontid
Måndag: kl 09.00-11.00
Onsdag - fredag: kl 09.00-11.00

Nattugglan på förskolan Aspen

Kommunala förskolan Aspen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid, alla dagar (inklusive helger och storhelger) mellan klockan 18.00-06.30.

Läs mer om Nattugglan på förskolan Aspen


Fristående förskolor som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid

Familjedaghemmet Silverlyktan, Brandbergen

Familjedaghemmet Runstens Småfolk, Runsten

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019