Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Foto: Mostphotos

Du som arbetar kvällar, nätter eller helger kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad nattis, för barn mellan 1–13 år. Nattis drivs både i kommunal och privat regi.

Vilka kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Både ensamstående och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste ha obekväm arbetstid för att kunna söka.

Ett grundläggande krav för ansökan är att omsorgsbehovet är regelbundet och kontinuerligt och att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet omprövas efter sex månader.

Ansök om barnomsorg på natten här

Så här ansöker du

För att söka ska du fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid" och skicka den till utbildningsförvaltningen. Du behöver styrka arbetstidens förläggning med intyg och schema från arbetsgivaren.

Om förutsättningar för beslutet förändras måste du meddela detta till förvaltningen som då gör en omprövning.

Avgiften ryms inom maxtaxan

Kostnaden för nattis ryms inom reglerna för maxtaxan. Är ditt barnet dessutom placerat i ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg blir kostnaden aldrig högre än maxtaxan.

Om du eller ditt barn blir sjukt

Om du eller barnet blir sjukt får barnet inte vistas i verksamheten.

Om ditt barn går på förskola dagtid

Om ditt barn går dagtid på en annan förskola än den förskola som erbjuder nattis måste du själv se till att ditt barn hämtas och lämnas mellan förskolorna.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 april 2019