Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Du som arbetar kvällar, nätter eller helger kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid , så kallad nattis, om ditt barn är i åldern 1–13 år. Barnomsorg på obekväm arbetstid finns både i kommunal och privat regi.

Foto: Mostphotos

Vilka kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Både ensamstående och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste ha obekväm arbetstid för att kunna söka.

Ett grundläggande krav för ansökan är att du/ni har ett behov av omsorg som är regelbundet och kontinuerligt och att det inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Så här ansöker du om barnomsorg på obekväm arbetstid

För att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid fyller du i  en ansökningsblankett som finns under länken ovan, Du ska också skicka in ett intyg eller schema från arbetsgivaren över dina arbetstider. Skicka ansökan tillsammans med intyget/schemat till följande adress:

Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81 Haninge

Utbildningsförvaltningen meddelar dig när den fattat sitt beslut. Beslutet omprövas efter 6 månader.

Om dina/era förutsättningar som ligger till grund för förvaltningens beslut ändras måste du meddela detta till förvaltningen. Förvaltningen omprövar då beslutet. Ändrade förutsättningar kan exempelvis vara att du fått nya arbetstider som innebär att ditt behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ökar eller minskar.

Avgiften ryms inom maxtaxan

Kostnaden för nattis ryms inom reglerna för maxtaxan. Är ditt barn dessutom placerat i ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg betalar du ingen extra avgift när du har ditt barn på nattis. 

Om du eller ditt barn blir sjukt

Om du eller barnet blir sjukt får barnet inte vistas i verksamheten. Informera barnomsorgen vid sjukdom.

Om ditt barn går på förskola dagtid

Om ditt barn går dagtid på en annan förskola än den förskola som erbjuder nattis måste du själv se till att ditt barn hämtas och lämnas mellan förskolorna.

Kontakt

Peter Öbrink
Administrativ handläggare, barnomsorg
08-606 87 09
Peter Öbrink

Telefontid
Måndag: kl 09.00-11.00
Onsdag - fredag: kl 09.00-11.00

Nattugglan på förskolan Aspen

Kommunala förskolan Aspen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid, alla dagar (inklusive helger och storhelger) mellan klockan 18.00-06.30.

Läs mer om Nattugglan på förskolan Aspen


Fristående förskolor som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid

Familjedaghemmet Silverlyktan, Brandbergen

Familjedaghemmet Runstens Småfolk, Runsten

Senast uppdaterad: 30 september 2021