Förskola och barnomsorg

I Haninge kan du välja mellan många förskolor och familjedaghem. Den kommunala förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och erbjuder en stimulerande miljö för både barn och pedagoger. Här utgår pedagogiken utifrån ditt barns förutsättningar och intressen. Kommunen kan också erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger och finskspråkig förskola för barn med finska som modersmål.

Senast uppdaterad: 3 december 2020