Förskola och skola

I Haninge finns ett brett utbud av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. I kommunen finns också två kommunala gymnasieskolor, en landstingsdriven gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning (Centrum Vux).

Handläggningstiden förlängs under sommaren

Detta gäller endast ansökan om förtur och utökad tid i förskoleverksamheten samt utökad tid i fritidsverksamheten på fristående skolor/skola utanför Haninge kommun

Under sommarperioden från den 29 juni till och med 7 augusti, kommer handläggningstiden förlängas från tre veckor till 6 veckor. De ansökningar som inkommit under ovanstående period kommer att handläggas under vecka 33.


 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 juni 2020