Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om byggnationen på Lisebergsvägen 2

Under sommaren 2022 har byggherren Flexon fått interimistiskt slutbesked vilket gör att inflyttningen till bostäderna nu kan starta. Projektet har försenats av flera skäl och här ges en sammanfattning av dessa.

Dels har det förekommit hot mot personal och sabotage på byggarbetsplatsen – flera polisanmälningar har genomförts. Även enskilda förtroendevalda har fått ta emot hot. Dels genomfördes ett byggstopp på önskemål av Haninge kommun för att kunna klarlägga avtalsförhållandena. Haninge kommun har anlitat en extern part, Mannheimer Swartling, som har gjort bedömningen att Haninge kommun är civilrättsligt bunden av avtalet.

Med anledning av byggstoppet under hösten 2020 uppstod merkostnader för Flexon som Haninge kommun betalade en viss del av. Det överklagades till Förvaltningsrätten. I mars 2022 kom besked att Förvaltningsrätten avslår denna överklagan. 

Under handläggningen av bygglovsärendet och inför beslut om slutbesked, har bygglovsavdelningen funnit avvikelser i byggnationen. Byggnationen måste följa plan- och bygglagen, därför behövde Flexon söka nytt bygglov för de åtgärder som Haninge kommun bedömde inte följde gällande bygglov. Haninge kommun valde också att ta in en extern part för att granska bygglovsavdelningens bedömning om att ett nytt bygglov behöver sökas och denne delade bygglovsavdelningens bedömning. Flexon har därefter skickat in en ny bygglovsansökan som har beviljats. De har också under sommaren 2022  fått ett interimistiskt slutbesked vilket gör att inflyttningen till bostäderna nu kan starta.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2023