Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar om Haningeterrassen

Var finns information om lägenheter på Haningeterrassen?

Det är Riksbyggen som bygger bostäderna.

Information om lägenheterna och annat kan du se på Riksbyggens webbplats

Hur är det tänkt med parkering när Haningeterrassen är färdigbyggd?

Förutom parkering för de boende på Haningeterrassen tillkommer ett antal parkeringsplatser för besökande till butikerna i området. I planen finns ett 40 tal p-platser för korttidsparkering utritade längs Eskilsvägen, Nynäsvägen och Rudsjöterrassen.

Vilka parkeringar försvinner?

Inom planområdet har det tidigare funnits stora ytor med markparkering samt även ett underjordiskt garage. Det finns även i dag en parkering inom Vinkeln, mellan kommunhuset och Handenterminalen, som kommer tas bort när nya bostäder uppförs. Detaljplanen medger att det är ok att ungefär 400 parkeringsplatser som kommunen har ägt försvinner. Ungefär lika många parkeringsplatser tillkommer men främst för att lösa tillkommande parkeringsbehov för nya bostäder.

Vilka tillfälliga parkeringar finns under byggtiden?

I dagsläget finns det ett tiotal parkeringar utanför Handenterminalens norra del. Frågan om tillfälliga parkeringsplatser (hur många, var och så vidare) hanteras i projektet.

Hur kommer tillgängligheten till fastigheterna runt Haningeterrassen att se ut under byggtiden?

Entreprenören som kommer att bygga i området är skyldig att göra en så kallad trafikangöringsplan som visar hur gående och trafikanter kan ta sig till och från fastigheterna runt arbetsplatsen på ett säkert satt. Planen granskas och godkänns av Haninge kommun.

Vilken typ av verksamheter kommer att finnas på Haningeterrassen?

På Haningeterrassen kommer det att byggas cirka 600 nya bostäder i olika storlekar, en ny modern bussterminal, vårdlokaler, biograf och plats för service och handel.

När är Haningeterrassen färdig?

Just nu pågår förberedelser för nästkommande etapper av Riksbyggen. Byggnationerna för samtliga etapper beräknas pågå under en tioårsperiod.

 

Senast uppdaterad: 29 maj 2024