Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rudans naturreservat och Tvärförbindelse Södertörn

Beslut om upphävande av del av Rudans naturreservat för genomförande av vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

Kommunfullmäktige har den 9 maj 2022 fattat beslut om att upphäva den del av Rudans naturreservat som kommer utgöra nytt vägområde med vägrätt för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Beslutet gäller endast tillsammans med de åtgärder som ska kompensera intrånget i naturen, och först den dag vägplanen vinner laga kraft.

Kompensationsåtgärderna är i korthet:

  • naturreservatet utökas istället söder om väg 259
  • bullerskyddande skärmar uppförs även för den nya reservatsdelen
  • vattendraget mellan Nedre och Övre Rudasjöarna öppnas upp
  • viss ny skyltning av naturreservatet.

Beslutet har fattats med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken.

Kommunens beslut kunde överklagas till Länsstyrelsen av sakägare och parter som företräder det allmänna enligt 16 kap 13 § miljöbalken. Inga överklaganden har inkommit. 

Beslut med underlag finns här nedan. 

Senast uppdaterad: 11 januari 2023