Godkänt dricksvatten i centrala Handen

Haninge kommun upphäver kokningsrekommendationen av dricksvattnet i centrala Handen. Vattnet kan drickas och användas som vanligt igen eftersom vi har godkända vattenprover. Har du varit bortrest under den senaste veckan bör du spola i samtliga kranar cirka tio minuter för att vara säker på att dina ledningar är urspolade.

2018-10-10 15:30 Uppdatering

Locum meddelar att vattenproverna de tagit på Handens sjukhus nu visar att vattnet är tjänligt och häver därmed kokningsrekommendationen. För mer information se locum.se


Vad var det som hände?

Provtagningar i Handenområdet 2018-09-20 indikerade förekomst av koliforma bakterier på Handens sjukhus och vi gick då ut med information specifikt till sjukhuset. Provtagning på andra platser i Handen 2018-09-20 indikerade ingen förekomst av bakterier. Indikationer på att det fanns bakterier i dricksvattennätet, även utanför sjukhuset, kom 2018-09-28 varpå kokningsrekommendation infördes. Haninge kommun har sedan dess dagligen tagit vattenprover i Handen. Halten av bakterier har minskat för varje dag och de senaste provsvaren har visat på godkänt dricksvatten. Vi har nu mottagit ett flertal godkända provresultat från samtliga provplatser och känner oss trygga med att häva kokningsrekommendationen.

Vad har Haninge kommun gjort för att åtgärda problemet?

Haninge kommun har dagligen tagit vattenprover runt om i det drabbade området för att kontrollera halten av bakterier och eventuell spridning. Vattenledningsnätet har spolats för att öka omsättningen. [LS1] Provtagningar har visat att förhöjda bakteriehalter endast förekommit i Handen, inkommande vatten till området har vid samtliga provtagningar visat sig vara tjänligt.

Vad var källan?

Utförda analyser indikerar att grundvatten eller jord kommit in i ledningarna. Hur bakterierna har kommit in i ledningarna är inte känt, de kan ha kommit in i samband med ledningsarbete. Att inte hitta den konkreta källan till koliforma bakterier trots stora insatser är inte ovanligt enligt experter på VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen.

Vad händer nu?

För att säkerställa att vattenkvaliteten fortsätter att vara god kommer utökad provtagning att utföras under den närmsta tiden. Om vattnet fortsatt visar sig tjänligt kommer provtagningsfrekvensen att glesas ut och återgå till att följa Livsmedelsverkets föreskrifter.

Tack för ert tålamod!

Anmäl dig gärna till vår SMS-tjänst för att kunna ta emot viktig VA-information via SMS. SMS-tjänst för VA-information

SMS-tjänst för VA-information


Tidigare information:

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Haninge kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten. Resultatet från nyligen genomförda prover påvisar halter av så kallade koliforma bakterier. Vi uppmanar därför till att vattnet ska kokas till dryck och matlagning.

Området som omfattas av kokningsrekommendationen är:

Öster om pendeltågspåret, söder om Kolartorps allé och Gudöbroleden, väster om RV73, norr om Jordbrolänken.

Länk till mer detaljerad karta

Vi arbetar för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt

I dagsläget är det oklart hur bakterierna har kommit in i dricksvattnet. Vi arbetar för att lokalisera och åtgärda problemet. Vi har utökad provtagning i området och kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända.

Vid frågor är du välkommen att skicka e-post till vatten@haninge.se


Tips och råd

Faktablad om kokningsrekommendationer

Anmäl dig gärna till vår SMS-tjänst för att kunna ta emot viktig VA-information via SMS. Länk till SMS-tjänst


Frågor och svar

Varför kvarstår kokningsrekommendationen?

Vi tar nu dagligen vattenprover runt om i Handen för att kontrollera vattnets kvalitet, innan kokningsrekommendationen kan hävas ska samtliga prover vara godkända. Analysen av proverna tar två dygn.

Hur länge behöver vattnet kokas?

Det räcker att vattnet kokar upp för att bakterierna ska försvinna, även vattenkokare går daärmed att använda.

Vad beror bakterieförekomsten på?

Det vet vi inte ännu och arbetar för fullt för att hitta orsaken till problemet. För att hitta en felkälla arbetar vi med att analysera provsvar, hitta möjliga teorier till kontaminering samt identifiera enskilda händelser som kan vara orsaken till bakterieutbrottet.

Vad är det för typ av bakterier?

Våra provsvar visar på att det är koliforma bakterier. Vi har också undersökt om det finns E-colibakterier, men fått bekräftat att så inte är fallet.

Kan jag bli sjuk av vattnet?

Vi vet i dagsläget inte om man kan bli sjuk av bakterierna, eller vilka eventuella symptom de kan ge. Om du känner dig dålig hänvisar vi till 1177 vårdguiden.

Jag har druckit vatten hela dagen, är det farligt?

Känner du dig orolig, kontakta Vårdguiden 1177.

Vad genomför ni för åtgärder?

Provtagningar, spolningar och felsökning.

Hur länge har ni vetat om det här?

Provtagningar i Handenområdet 2018-09-20 indikerade förekomst av koliforma bakterier på Handens sjukhus och vi gick då ut med information specifikt till sjukhuset. Provtagning på andra platser i Handen 2018-09-20 indikerade ingen förekomst av bakterier. Indikationer på att det fanns bakterier i dricksvattennätet även utanför sjukhuset kom 2018-09-28.

Kan husdjur dricka vattnet?

Rekommendationen är att vattnet kokas även för husdjur.

Kommer kommunen ställa ut vattentankar?

Nej, det råder inte vattenbrist. Rekommendationen är att koka vattnet.

Kan man se på vattnet om det är bra eller dåligt?

Nej, vattnet ser ut, luktar och smakar precis som vanligt. Bakterierna kan endast upptäckas genom vattenprover som analyseras i ett laboratorium.

Hur länge kommer vi behöva koka vattnet?

Det vet vi i dagsläget inte.

Har vi inte samma vatten i hela kommunen, hur kan kokningsrekommendationen gälla bara i ett område?

Dricksvattnet i Haninge kommun kommer till största delen från Stockholm vatten och avfall. Vårt eget dricksvattennät är ca 30 mil långt och det är i en del av det som vi har påvisad förekomst av koliforma bakterier.

Hur meddelar ni när kokningsrekommendationen upphävs?

Vi kommer att meddela via hemsidan haninge.se samt via sms när dricksvattnet är tjänligt igen och kokningsrekommendationen upphävs.

Hur har ni kommunicerat detta?

Information har publicerats på haninge.se,  Haninge kommuns Facebook samt via sms till de kunder som uppgett ett sms-nummer och som berörs av uppmaningen att koka vattnet. Även fastighetsbolag i området har kontaktats. Både SR P4 och Mitt i Haninge har rapporterat om händelsen.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2019