Välkommen till Miljöverkstan i Rudans friluftsområde och naturreservat

I Miljöverkstan erbjuder vi aktiviteter, övningar och workshops där deltagarna får exempel på hur man kan leva mer hållbart. Vi ”griper för att begripa” och lär oss med hela kroppen som komplement till att läsa i en bok. Naturkänsla, upplevelse och handlingskompetens är våra ledord.

Vi bedriver naturskola och ordnar kostnadsfria klassaktiviteter både ute i naturen samt i och kring våra lokaler i Rudans friluftsområde. Innehållet i aktiviteterna är kopplat till specifika årskurser och enligt läroplanen.

För skolklasser i Haninge

Det närmaste läsåret (2021) erbjuder vi följande teman för skolklasser:

VT 2021

  • Vinterekologi för årskurs 3 (jan och mars)
  • Energiverkstad med klimatsmarta tips för årskurs 5 (feb mars)
  • Människans exploatering av mark och vatten för årskurs 6 (april maj)
  • Naturen runt knuten för årskurs 2 (maj)

HT 2021

  • Teambuilding – allemansrätt, respekt och kretslopp för årskurs 4 (sep okt)

Bokningar för skolklasser

För lärare

Du som är lärare kan ta del av en fortbildning på Miljöverkstan. Det är en satsning vi förbereder inför 2021 med inriktning mot utomhuspedagogik. Vi planerar en rad olika uteövningar som ska inspirera till att flera av kommunens lärare har kunskap och redskap för att hålla i givande lektioner utomhus. Givetvis finns det tydliga kopplingar till målen i läroplanen samt de globala målen under Agenda 2030. 

Läs mer om våra aktiviteter för skolklasser och lärare


Miljöverkstan för nyanlända

Vi erbjuder aktiviteter för personer som läser svenska för invandrare (SFI) och för ensamkommande gymnasieelever. Hittills har ett antal fiske- och naturdagar ordnats vid sjön Nedre Rudan. Hör av er om ni vill diskutera en utflykt med din klass.


Miljöverkstan för allmänhet

Vi håller i naturguidningar och workshops med olika teman, ofta i samarbete med kommunekologen och andra organisationer.

Natur- och kulturguidningar


För medarbetare i Haninge kommun

Vi erbjuder i mån av tid fortbildningsdagar för övrig personal inom Haninge kommun.


Miljöverkstan jobbar med utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett upplevelsebaserat lärande med många sinnen involverade. Det är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär:

  • Att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
  • Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Definitionen av utomhuspedagogik är framtagen av Nationellt centrum för utomhuspedagogik på Linköpings universitet

Kontakt

Pär Plüschke 
Socialpedagog
08-606 81 95

par.pluschke@haninge.se

Patrik Swede 
Biolog/Pedagog
08-606 81 99
patrik.swede@haninge.se

Therese Säfström
Kulturgeograf
08-606 96 23
therese.safstrom@haninge.se

Miljöverkstan
Rudan center, Rudanvägen 45
136 50 Haninge

Följ oss på Instagram miljoverkstan_haninge

Senast uppdaterad: 23 mars 2021