Välkommen till Miljöverkstan i Rudans friluftsområde och naturreservat

I Miljöverkstan erbjuder vi aktiviteter, övningar och workshops där deltagarna får exempel på hur man kan leva mer hållbart. Vi ”griper för att begripa” och lär oss med hela kroppen som komplement till att läsa i en bok. Naturkänsla, upplevelse och handlingskompetens är våra ledord.

Vi bedriver naturskola och ordnar kostnadsfria klassaktiviteter både ute i naturen samt i och kring våra lokaler i Rudans friluftsområde. Innehållet i aktiviteterna är kopplat till specifika årskurser och enligt läroplanen.

För skolklasser i Haninge

Det närmaste läsåret (2020) erbjuder vi följande teman för skolklasser:

 • Naturen runt knuten för årskurs 2
 • Vinterekologi för årskurs 3
 • Teambuilding – allemansrätt, respekt och kretslopp för årskurs 4
 • Släng rätt i toalett för årskurs 4
 • Energiverkstad med klimatsmarta tips för årskurs 5
 • Människans exploatering av mark och vatten för årskurs 6
 • Skärgårdsskola (Utö, Ornö och Muskö)

Ladda ner vår broschyr 2020

Bokningar för skolklasser

 För lärare

Du som lärare kan få fortbildning i bland annat utomhuspedagogik på Miljöverkstan:

 • Grundkurs i utomhuspedagogik – torr, mätt och varm
 • Kunskapslyft i hållbar utveckling

Läs mer om våra aktiviteter för skolklasser och lärare


Miljöverkstan för nyanlända

Vi erbjuder aktiviteter för personer som läser svenska för invandrare (SFI) och för ensamkommande gymnasieelever. Hittills har ett antal fiske- och naturdagar ordnats vid sjön Nedre Rudan. Hör av er om ni vill diskutera en utflykt tillsammans med oss.


Miljöverkstan för allmänhet

Vi håller i naturguidningar och workshops med olika teman, ofta i samarbete med kommunekologen och andra organisationer.

Programmet finns på www.haninge.se/naturguidningar


För medarbetare i Haninge kommun

Vi erbjuder i mån av tid fortbildningsdagar för övrig personal inom Haninge kommun.


Miljöverkstan jobbar med utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett upplevelsebaserat lärande med många sinnen involverade. Det är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär:

 • Att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
 • Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
 • Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Definitionen av utomhuspedagogik är framtagen av Nationellt centrum för utomhuspedagogik på Linköpings universitet

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 december 2019