Tungelsta

Stand med brygga vid sjö.

Tungelsta är känt för sin trädgårdsnäring och är författaren Ivar Lo-Johanssons hembygd. Tungelsta har cirka 4 150 invånare.

Bostäder

Flerbostadshus finns i centrala Tungelsta och i Lillgården. Det finns även ett antal tätare grupper med enfamiljshus samt en del villaområden. I Tungelstas utkanter är bebyggelsen gles med äldre villor på stora tomter. Det finns även områden med enbart fritidshus.

Allmän och kommersiell service

I centrala Tungelsta finns en matvarubutik. I centrala Tungelsta finns även ett flertal restauranger.

Skola, barn- och äldreomsorg

Det finns flera skolor och förskolor i kommundelen, samt äldreboendet Ros-Anders Gård.

Kommunikationer

Järnvägen Nynäshamn-Stockholm passerar genom Tungelsta. Det finns två stationer, Tungelsta och Krigslida. I rusningstrafik går det två tåg i timmen i vardera riktningen (Stockholm samt Nynäshamn) I övrigt går det ett tåg i timmen. Det finns också bussförbindelser med Västerhaninge och andra kommundelar. Restiden med kollektivtrafik till Stockholm är cirka 40 minuter, med bil cirka 35 minuter.

Rekreation och fritid

Tungelsta ligger nära stora ströv- och skogsområden. I Tungelsta finns också en ridskola, elljusspår och ett antal bollplaner.

Fritidsanläggningarna i Västerhaninge utnyttjas i hög grad även av Tungelstabor. Östnora bad- och camping ligger i närheten och sjön Öran är en populär badsjö.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 november 2015